Lørdag den 18. september, i det flotteste efterårsvejr, deltog HavdrupListen på Demokratiets Dag, der blev arrangeret af Super Brugsen i Havdrup. Som oplæg til Demokratiets Dag var hvert parti blevet bedt om at holde en valgtale af 5 minutters varighed. For dem der ikke havde mulighed for at deltage, kan HavdrupListens tale læses i sin fulde længde.

HavdrupListens tale til Demokratiets Dag 

Mit navn er Christian Vang – og jeg stiller op som byrådskandidat for HavdrupListen. Jeg stiller først og fremmest op fordi jeg er en Havdrup-dreng, der er født og opvokset i byen. Jeg brænder for, at Havdrup fremover også er et trygt sted at bo.
Jeg har det seneste år været med til at etablere Facebook-gruppen ”Byudvikling Havdrup”. Det har jeg gjort fordi det som borger kan svært at finde ud af, hvilke planer der er for byen. Og hvilke konsekvenser det kan medføre.
Personligt vil jeg være med til at bidrage til en positiv udvikling i Havdrup. Det vil jeg gøre sammen med resten af HavdrupListen. Og vi er alle borgere, der faktisk bor i byen – bruger byen – og selv benytter de tilbud, der er i byen.

Helhedsplan

Der har gennem de sidste 20 år været en positiv udvikling i Havdrup. Og som forælder i byen er det vigtigste, at det stadig er et trygt og godt sted, hvor vores børn kan vokse op. Og sådan skal det også være i fremtiden.

Der er udlagt muligheder for massiv udvikling af Havdrup med op mod 300 nye boliger i de kommende år. I HavdrupListen hilser vi udvikling velkommen – MEN vi vil arbejde benhårdt for at sikre at udviklingen sker ordentligt og i tråd med de eksisterende omgivelser.

Det vi desværre ser er, at der udvikles uden at der tages højde for de eksisterende udfordringer. Og det gør, at udfordringerne kun bliver større som følge af udviklingen. Det er infrastrukturen et godt eksempel på.
Vi vil derfor arbejde for, at den fremtidige udvikling sker ud fra en opdateret helhedsplan, der skal sikre nødvendig kapacitet, uanset om vi snakker Institutionspladser, Skole, SFO eller senioregnede boliger. Det skal være muligt for vores seniorer at kunne blive boende i byen i noget mindre, hvis parcelhusene på et tidspunkt bliver for store. Dette vil også tilgodese børnefamilierne, da det vil kunne give mulighed for rotation i boligmassen.

Helhedsplanen skal også sørge for sikker skolevej for alle. Og her er sikker krydsning af jernbanen højt prioriteret – på den måde kan vi fjerne de bløde trafikanter fra jernbaneoverskæringen.
Og så er det vigtigt, at udviklingen sker først og fremmest for de nuværende borgere – og ikke kun for fremtidige. Solrød Kommune beskriver sig som en bosætningskommune i vækst, men realiteten er, at der bor 23.000 borgere, som ikke må overses i udviklingen.

Reel indflydelse til borgerne

Og borgerne SKAL have reel indflydelse. Kommunen SKAL udvikles sammen med borgerne. Det vi i hvert fald kan se er, at borgerne i Havdrup gerne vil engagere sig i byens udvikling.
Det kommer bl.a. til udtryk, når der på få dage indsamles 400 underskrifter mod tre etagers byggeri eller når der holdes debatmøde omkring Havdrups fremtidige udvikling, hvor der deltog 50 borgere fysisk i en Corona-tid, og mere end det dobbelte sad hjemme i stuerne og fulgte med online. Og senest for 14 dage siden, hvor 40 engagerede borgere og erhvervsdrivende deltog i et borgermøde om, hvordan Hovedgaden skal se ud i fremtiden.

Større retssikkerhed i sagsbehandling

Vi vil desuden arbejde for, at retssikkerheden i Solrød Kommune bliver bedre. Der er for mange klagesager, der omgøres ved Ankestyrelsen, fordi de har været fejlbehandlet i første instans.
I HavdrupListen har vi kendskab til flere byggesager, der af Solrød Kommune er vurderet som ulovlige. De fremsendte varsler indeholder ikke faktuelle oplysninger om, hvordan kommunen er kommet frem til ulovligheden. Men de opførte bygninger er opført før eksisterende lokalplaner, og kan derfor ikke være ulovlige.
Det er ikke godt nok, og for borgerne i Solrød Kommune skal vi sikre, at sagsbehandlingen er rigtig første gang.

Mere natur

Vi vil værne om den natur, som omkranser Havdrup med de åbne marker, og som er et væsentligt element i det der kendetegner Havdrups DNA. Men de åbne marker er ikke natur i politisk forstand eller når natur gøres op i det såkaldte ”naturkapitalindeks”. I den sammenhæng er marker ”bare” landbrugsjord, men naturen er noget af det, der gør Havdrup attraktiv.
Og derfor skal der også etableres mere vild natur – både indenfor og udenfor bygrænserne. I Havdrup har vi kun Nyskoven og området omkring Bakkerne, som kan betegnes som grønne, rekreative områder. Og det skal vi have mere af.

Principper ikke eksklusive for Havdrup

Vi har mange visioner for fremtiden, og Havdrup er naturligvis vores primære mærkesag. Men vores principper om helhedsorienterede løsninger, reel indflydelse til borgerne, større retssikkerhed og mere natur er ikke eksklusive for Havdrup, og skal være gennemgående uanset om man bor på stranden, i landsbyerne eller i Havdrup. Vi vil ikke forskelsbehandle.
I HavdrupListen stiller vi ikke op til kommunalvalget med en landspolitisk dagsorden. Vi er Havdrup-borgere, og vi vil værne om det, der gør byen her til det bedste sted at leve og bo.
Den 16. november er der kommunalvalg, og vi opfordrer alle til at stemme. Kommunalpolitik er lokalpolitik – så stem lokalt, og ikke nationalt.
HavdrupListen er Danmarks ældste lokalliste, og vi VIL – og SKAL – være Havdrups stemme i byrådet. Også i fremtiden!

Kilde: Christian Vang Byrådskandidat for HavdrupListen ved KV21

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.