Færre indlæggelser og økonomisk gevinst er blandt fordelene, når Solrød Kommune nu får sit eget mobile laboratorium, der både kan tage og få svar på akutte blodprøver i borgernes egne hjem.

I perioden fra april 2017 til december 2018 var Solrød Kommune en del af det regionale forsøg ’Det Mobile Laboratorium’, som regionen valgte at nedlægge ved årsskiftet til 2019. Men resultaterne fra Det Mobile Laboratorium var så gode, at Solrød Kommune nu har valgt at iværksætte sit eget mobile laboratorium.

Det vedtog Solrød Byråd på byrådsmødet den 26. august, hvor det blev besluttet at anvende de midler, der allerede var sat af til regionens mobile laboratorium, til Solrød Kommunes egen akutteambil.

”Det giver rigtig god mening, at vi nu sørger for, at vores eget akutteam bliver opgraderet med udstyr og personale, som gør teamet i stand til at forebygge indlæggelser af vores borgere. Det er både godt for vores borgeres tryghed, sundhed og værdighed, og samtidig er det sund fornuft rent økonomisk,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Byrådets beslutning om at opgradere Solrød Kommunes akutteambil betyder, at akutteamet nu både kan tage og få svar på akutte blodprøver i borgernes egne hjem, præcis lige som Det Mobile Laboratorium kunne.

Og resultaterne fra den regionale forsøgsordning lover godt for det nye kommunale, mobile laboratorium. Det regionale, mobile laboratorium forebyggede nemlig gennemsnitligt fire indlæggelser pr. måned. Det svarer til en besparelse for Solrød Kommune på op til 1.4 mio. kr. om året i medfinansieringsudgifter. Samtidig har Det Mobile Laboratorium sparet de borgere, der har undgået at blive indlagt, for den udmattelse og forvirring, som indlæggelser kan medføre.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.