I Greve skal skolebørnene have en folkeskole i topform: fagligt stærke lærere, spændende undervisning og moderne fysiske rammer. Derfor arbejder kommunen nu på at skabe en ny skolestruktur.

Greve Kommune skal have en folkeskole i topform. En folkeskole med høj faglighed og moderne læringsmiljøer. Men nedslidte skolebygninger og et faldende børnetal gør, at Greve Kommune både står med utidssvarende undervisningsmiljøer og en overkapacitet af lokaler svarende til 2-3 tresporede skoler i kommunen.

Derfor har Byrådet startet et forløb, hvor man skal se på en reform af skolestrukturen i kommunen; hvordan pengene bedst bruges på undervisning og ikke på halvtomme bygninger, sådan som det sker nogle steder i dag.

Borgmester Pernille Beckmann kalder reformen af skolestrukturen for afgørende nødvendig:

”Vi har færre børn. Vi har skoler, der har set bedre dage. Og rapporter viser, at vores elever er ikke så dygtige, som de kunne være. Kort sagt. Vi kan ikke bare gøre, som vi plejer. Det er simpelthen ikke godt nok,” siger Pernille Beckmann.

Greve Kommune vil som udgangspunkt samle alle elever og lærere på færre skoler. Det giver mulighed for at oprette særlige hold for elever, som har særlige behov eller særlige evner og interesser. Der bliver samtidig elever nok, til at lærerne kan undervise i deres linjefag. Og skolerne kan målrette undervisningen, så eleverne i langt højere grad kan fordybe sig i det, de har evner for.

Pernille Beckmann er stolt over at stå i spidsen for en ambitiøs plan for en folkeskole i topform.

”Vi vil skabe en skole som er spændende og attraktiv. Vi vil kunne give eleverne spændende og moderne fysiske rammer. Vi vil kunne tiltrække landets bedste lærere. Vi vil være et sted, hvor børnefamilier har lyst til at slå sig ned, fordi skolen er god. Og vi vil bruge skatteborgernes penge klogt. På undervisning. Ikke tomme bygninger,” siger hun.

Indtil forslaget til ny skolestruktur bliver lagt frem i Byrådet i maj, vil der være en omfattende involvering og inddragelse af forældre og borgere.

Borgmester Pernille Beckmann siger, ”Det er afgørende vigtigt for Byrådet at høre forældrenes og borgernes holdning. Vi politikere ved jo ikke alt. Vi har brug for borgernes viden, holdning og ikke mindst forventninger til en folkeskole i topform. Der vil derfor blive tilrettelagt møder, debatter og diskussioner, som kan hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger, så Greve Kommune får en folkeskole, der er helt i topform.”

Efter beslutningen i Byrådet i maj måned vil der være 11 ugers høring efterfulgt af involverende processer om, hvordan der bedst siges farvel til det gamle og goddag til det nye. Først efter sommerferien i 2015 vil eleverne møde op i nye klasser og måske på nye skoler.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar