Greve Kommune har i 2013 haft et markant fald i antallet af borgere, der har fået tilkendt førtidspension. De seneste tal viser et fald på 48 procent fra 2012 til 2013. Formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Morten Dahlin glæder sig over den positive udvikling, som også er fortsat i 2014.

Det store fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013 skal ses i lyset af en omfattende reform på førtidspensions – og fleksjobområdet, der trådte i kraft 1. januar 2013. Reformens formål er at hjælpe udsatte borgere med at få tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at ende på førtidspension. Dette er helt i tråd med Greve Kommunes politiske målsætning, om at færrest muligt skal på passiv offentlig forsørgelse.

”I Greve Kommune har vi et ønske om, at flere inkluderes på arbejdsmarkedet og bidrager med de ressourcer, de har. Vi har tiltro til, at flere kan byde ind med noget på arbejdsmarkedet og derfor er det ekstra glædeligt at se et fald i antallet af tildelte førtidspensioner. Det viser jo netop, at vi tror på, at Greve-borgerne har ressourcer, der kan sættes i spil”, siger formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Morten Dahlin.

Med reformen får udsatte unge under 40 år en helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre i tilværelsen frem for at få et liv på førtidspension. Et tiltag som Vækst- og Beskæftigelsesudvalget bakker op om: ”Vi har i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget særligt fokus på, at unge under 40 år ikke parkeres på førtidspension eller en anden offentlig ydelse. Det er vigtigt, at vi giver de unge en tro på, at de også kan bidrage til arbejdsmarkedet og være en del af det fællesskab, som der er på en arbejdsplads” slutter Morten Dahlin.

Tendensen med færre Greve-borgere på førtidspension er fortsat i 2014 med mindre end 15 tilkendelser i årets tre første måneder.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar