På Uglegårdsskolen begyndte de i maj at sortere affald efter den nye affaldsordning, som kommer til at favne hele kommunen til næste år.

“Hvilken skraldespand skal man putte vådt papir i?” spørger natur/teknologi-læreren ud i plenum.

Ti pegefingre flyver op i vejret fra eleverne i 1A på Uglegårdsskolen.

“Det skal i restaffald!” bliver der svaret fra en af eleverne.

Der står natur/teknologi på skemaet, og dagens emne er affaldssortering. Eleverne går meget op i, at affaldet kommer i den rigtige skraldespand, og fortæller entusiastisk om, at æbleskroget skal i madaffald, en halvfuld yoghurt skal i restaffald, og stanniol skal i metal.

Fra marts 2020 skal alle i Solrød Kommune sortere affald i flere skraldespande, så vi kan genanvende mere af det, vi smider ud. På Uglegårdsskolen har de siden maj sorteret i både restaffald, madaffald, metal, plastik, glas, pap og papir. Både på lærerværelset, på gangene og i klasselokalerne kan man finde affaldsspande i forskellige farver og størrelser, så både ansatte og elever kan sortere.

Skolen har som noget ekstra også valgt at indsamle pantflasker og dåser, som indtil nu er blevet smidt ud. Planen er, at de penge, der kommer tilbage i pant, skal gå til en miljøorganisation, som elevrådet selv får lov til at udpege.

Pernille Wulff er lærer på Uglegårdsskolen, og hun har udarbejdet undervisningsmateriale til både indskoling, mellemtrin og udskoling om den nye måde at sortere affald på. Som en del af undervisningen i naturfagene bliver eleverne blandt andet undervist i, hvordan de sorterer rigtigt, og hvorfor det er så vigtigt at sortere affald.

“Jeg oplever, at både børn og voksne er rigtig motiverede for at gøre deres bedste. De ved, at det er deres fremtid, det handler om, så de er opmærksomme og bevidste om deres valg,” fortæller Pernille Wulff.

Hun oplever, at det har været nemt at omlægge elevernes vaner og gøre dem mere bevidste om, hvad der sker med skraldet.

“Det nemmeste ved at introducere den nye ordning har været, at eleverne er så åbne over for ideen og kan se, at der er en større mening med det. Der er så meget fokus på bæredygtighed og klimavenlige løsninger i samfundet, så de har kendskab til emnet, og det gør det lettere,” siger hun.

Når man spørger eleverne i 1A, om de nu føler sig klædt på til at sortere i hjemmet, lyder der et rungende ‘Ja!’

Eleverne mener, at de er så skarpe på affaldssortering, at de nu er klogere end deres forældre, og de glæder sig til at være dem, der har svarene på forældrenes sorteringsspørgsmål.

Fakta

I 2020 skal alle borgere i Solrød Kommune sortere affald i flere skraldespande, så vi kan genanvende mere af det, vi smider ud. Uglegårdsskolen afprøver ordningen allerede nu, og planen er, at skolen skal dele deres erfaringer med implementeringen af affaldsordningen med de andre skoler og daginstitutioner i kommunen, så de kan komme bedst fra start, når de skal i gang.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.