I perioden fra 29. august til 30. september 2019 er asfaltarbejdet nået til vejene. I forbindelse med den årlige vedligeholdelsesplan for kommunes veje, stier og fortove, blev der allerede i sommeren asfalteret cykel-/skolestier for at være klar til det nye skoleår.

Følgende stier er således renoveret: stierne langs Havdrup Allé, stien ved Tjørnholmvej (til Munkekærskolen), cykelsti i Jersie landsby fra Majengen til Søndre Byvej.

I perioden fra 29. august til 30. september 2019 er asfaltarbejdet nået til vejene, som i perioder bliver helt eller delvis afspærret og trafikanterne opfordres således til at følge den midlertidige skiltning for evt. omlægning af trafikken.

Asfaltarbejder udføres med signalregulering, hvor der er muligt – dog vil nogle veje skulle afspærres helt eller etapevis, hvor det ikke er muligt at arbejdet udføres med signalregulering. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til passage af landbrugets køretøjer.

Tidspunkt for forventet opstart af asfaltarbejder ses nedenfor, idet arbejde og afspærring som udgangspunkt vil foregå i tidsrummet fra 07.00 til 18.00:

29. august: Tykmosevej (Rødstens Alle – Nylukkevej)

2. september: Havdrup Allé (Skovvej – Tykmosevej), Møllemarken og en del af Kildevej.

9. september: Solrød Byvej (Tåstrupvej – Strandvej), vejen vil være spærret for gennemkørsel etapevis.

NB: Krydset Tåstrupvej/Solrød Byvej vil blive udført som natarbejder, onsdag den 18. september.

uge 37: Strandgårds Allé

16. september: Solrød Strandvej (Duevej – Vestre Grænsevej), vejen vil være spærret for gennemkørsel og arbejdet forventes at vare ca. 3 dage

uge 38: Rundkørsel ved Vestre Grænsevej/Solrød Strandvej/Østre Grænsevej

uge 38: Vestre Grænsevej (Tåstrupvej – Kløvervangen)

uge 38: Vestre Strandvej

uge 38: Åsvej, Parkvej, Tåstrupvej

Trafikken forventes fortsat afviklet fornuftigt, men vi opfordrer trafikanterne at være tålmodige, afsætte god tid til turen og måske finde alternative ruter. Der bliver sat parkerings-forbudstavler op langs vejen når tiden nærmer sig for asfaltarbejdets igangsætning.

NB: Da arbejdet er vejrafhængigt, vil der være risiko for at arbejdsperioderne udskydes/justeres.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre, og såfremt der er spørgsmål til arbejdet, er man velkommen til at kontakte Teknik og Miljø, Vej og GIS, på telefon 56 18 20 00 for yderligere information.

Kilde: Solrød Kommune/Team Vej og GIS

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.