Da den tidligere formand for UUV’s repræsentantskab – skoleleder Peter Rasmussen – er stoppet som skoleleder i Solrød, var det den konstituerede formand, Benny Frederiksens (LO) opgave, at forestå valget af en ny formand.

Med fuld opbakning og akklamation blev viceskoleleder Allan Lund fra Greve Kommune valg som ny formand for Ungdommens Uddannelsesvejlednings rådgivende repræsentantskab, der består af uddannelsesleder fra Produktionsskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og fra de kommunale forvaltninger i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns.

Allan Lund er til daglig viceskoleleder på Mosedeskole i Greve Kommune.

Repræsentantskabet fik en gennemgang af den kommende erhvervsuddannelsesreform ved repræsentanter fra Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Reformen indeholder blandt andet en ny Kombineret Ungdomsuddannelse (KU), en EUD-10. klasse og en ny indgang til erhvervsuddannelsen, der samtidig har den konsekvens, at der kun er 3 omvalgsmuligheder. Den samlede reform stiller forventninger om yderligere samarbejde mellem kommunerne, ungdomsuddannelserne, Produktionsskoler og UUV.

Det samlede repræsentantskab anbefalede at Garantiskolen, hvis samarbejde er udviklet i Køge Kommune, udvides til at omfatte alle uddannelsesinstitutionerne i Køge Bugt. Garantiskolen er nævnt som muligt element i den nye uddannelse ”Kombineret Ungdomsuddannelse” som institutionerne i det gamle Roskilde Amt sandsynligvis skal samarbejde om at etablere fra 2015.

”Det var et godt møde i repræsentantskabet, der også blev orienteret om mulige kommende ændringer på vejledningsområdet, der kan betyde store reduktioner af vejledningsressourcerne på grundskoleområdet” udtaler centerleder Mark Jensen, der var glad for, at der var opbakning og tilfredshed med den vejledning som UUV varetager på nuværende tidspunkt, så må vi se hvad fremtiden byder os, slutter Mark Jensen.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar