Søndag den 17. november kommer biskoppen over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, på bispevisitats – også kaldet visit – i Solrød Strandkirke.

Visitatsdagen starter med gudstjeneste ved biskoppen kl. 11, og alle er velkomne til at høre Peter Fischer-Møllers prædiken. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe til alle, hvorefter en række indbudte gæster indtil kl. 17 bl.a. skal drøfte, hvordan kirkerne i Solrød Kommune kan agere i takt med, at sognene vokser.

De indbudte gæster er menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere fra henholdsvis sognene i Solrød, Havdrup, Karlstrup, Jersie og Kr. Skensved. Fra Solrød Kommune deltager borgmester Niels Hörup, viceborgmester Claus Redder Madsen, virksomhedskonsulent Pia Møller og aktivitetskoordinator Vibeke Worm.

Deltagerne skal ved hjælp af walk and talk-sessioner og forskellige indlæg bl.a. diskutere, hvad kirkerne i Solrød Kommune skal kendes på om 10 år. Skal der mere fokus på socialt udsatte, de ældre borgere, eller er det børn og unge, som kirkerne skal gøre mere for, er nogle af de spørgsmål, som der vil blive talt om denne dag.

Da præsterne i Havdrup, Karlstrup, Jersie, Kr. Skensved og Solrød sogne deltager i gudstjenesten, holdes der ikke gudstjeneste i disse sognes kirker søndag den 17. november – på nær Solrød Strandkirke, hvor visitatsen finder sted.

Faktaboks

Skikken med at holde bispevisitats stammer fra 1500-tallet, hvor de første lutherske biskopper, der blev udnævnt efter reformationen, tog rundt og tilså kirkelivet i deres områder.

Dengang var formålet:

  • at holde øje med, at der blev holdt ordentlige lutherske gudstjenester på alle søn- og helligdage.
  • at kirkerne var korrekt indrettet og blev holdt rimeligt rene.
  • at der var en bibel på hvert alter.
  • at folk gik i kirke.
  • at præsterne fik løn.

For nutidens 10 biskopper er bispevisitatens formål:

  • at følge med i, hvad der sker på det kirkelige område lokalt.
  • at lytte til de mennesker, der dagligt arbejder i eller har deres gang i kirkerne.
  • at opmuntre til og selv bidrage til det gode samvirke mellem civilsamfund og kirke.

Kilde: Solrød Sogn

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.