Det nye Ældreråd i Solrød har nu konstitueret sig med formand og næstformand.

Til formand blev valgt Claus Olsson, der var næstformand i det tidligere råd, og som næstformand blev Henning Christiansen valgt.

De øvrige medlemmer modtog valg som kontakt personer Eva Trolle til Aktivitets- og frivilligcenteret, Naima Simring til Christians have, Sonja Poulsen til Gulspurven, Bente Alveen til Seniornetværket.

Til PR udvalget blev Preben Svanekiær og Henning Christiansen udpeget.

Ældrerådets primære opgaver er i henhold til rådets vedtægter, at formidle synspunkter mellem borgere og byrådet, at holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Derudover skal Ældrerådet gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet. Ældrerådet kan endvidere invitere til oplysende foredrag for de ældre.

Den nye formand Claus Olsson glæder sig sammen med de øvrige medlemmer af Ældrerådet til fra det nye år, at løse de mange opgaver for de ældre borgere i Solrød kommune.

Kilde: Preben  Svanekiær

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.