Ind til 2013 var Kilen blot et stykke jord, som skolen ejede men ikke brugte. I disse dage forvandles området til VANDPLUS klimaprojektet Kilen, der er det absolut mest radikale klimaprojekt, gymnasiet har involveret sig i ind til nu.

Lækre undervisningsfaciliteter og store klimabassiner i samme anlæg

Solrød Gymnasium samarbejder med Rambøll A/S, Active City Transformation, Klarforsyning og Solrød Kommune, hvor ikke mindst byplanlægger Jeppe Erikstrup Møller og kloakingeniør Søren B. Hansen bærer fanen i projektet. – Tankegangen bag VANDPLUS er groft sagt at tænke funktioner og aktiviteter sammen for at spare penge, spare areal og ikke mindst få sjovere og mere komplekse byer, fortæller Jeppe Erikstrup Møller: –  At arbejde med disse dobbeltfunktioner skaber behov for komplicerede tekniske projekter, der kræver samarbejde på mange fronter. I projektudviklingen har Janne Rendtorff og Jens Lyck (og tidligere lektor Ellen Berg Seiersen) med deres store faglige indsigt løftet projektet og bidraget til bedre løsninger. De har gjort visionerne om udendørs undervisningsfaciliteter til konkrete og brugbare læringselementer, der kan inddrages i den daglige undervisning. Han slutter: Ved at sætte kommune, forsyningsselskab, gymnasium, arkitekt og ingeniør rundt om det samme bord, er der virkelig grundlag for, at der sker noget. – Nu handler det om, supplerer Solrød Gymnasiums rektor, Bjarne Thams, at eleverne og byens borgere får ejerskab over Kilen, så det også i realiteten kan blive et velbevaret og velfungerende udendørs rum til fælles glæde, læring, og ikke mindst klimatilpasning, når de store skybrud rammer kommunen.

Nye grønne veje at gå

Solrød Gymnasium har i dag en økologiplan for kantinen, og skolens strøm produceres delvist af solcelleanlæg, som eleverne kan følge på skolens infoskærme. Det er med andre ord ikke kun VANDPLUS-projektet, som skolen har sat på dagsordenen med klimaet i fokus. Bjarne Thams supplerer: – Faktisk producerer vi det der svarer til 1/3-del af skolens samlede el via solcelleanlægget. Vi kan dog ikke selv bruge det alt sammen, så den strøm, som vi hvert år får i overskud, sælger vi til Klarforsyning. Vi har intelligent LED-belysning, der ikke giver os mere elektrisk lys end vi har brug for i forhold til det skiftende dagslys, og lysene slukker automatisk, når der ikke er bevægelse i rummene. Et klimaudvalg blandt eleverne, Isabella Jørgensen og Frederikke Amund Nielsen, har desuden engageret Energitjenesten for at gøre yderligere revision over skolens miljøarbejde.

For den idrætsfaglige Jens Lyck og den naturgeografiske Janne Rendtorff bliver Kilen et fagligt samlingssted. Regnvandsopsamleren og udstillinger om Albedoplader, sedimenter og den geologiske stensamling er blot nogle af de mange naturgeografiske faciliteter, som de klimainteresserede elever kan studere på helt nært hold. Derudover indbyder området for eksempel til parkour, crossfit og streetbasket, som traditionelle haller ikke rummer. – Mine kolleger og jeg kommer til at flytte meget undervisning derud og kan herudover bruge faciliteterne til gymnasiets frisport, både rundt omkring bassinerne og i selve bassinerne, idet de kun sjældent vil fyldes med vand. Lyck fortsætter: – Eleverne kan gå derhen i de længere pauser, men også andre faglærere kan benytte sig af stedet, for det indeholder et undervisningsrum i det fri med både tavleflade og siddepladser.

 

FAKTABOKS 1:

Solrd_gym

Klimatilpasning skaber merværdi for byens borgere

VANDPLUS handler om at se en udfordring som en mulighed. I de kommende år skal vi investere milliarder i klimatilpasning. I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden viser VANDPLUS, hvordan investeringerne kan tænkes sammen med udvikling af nye byrum. På den måde tilpasser vi vores byer, så de er robuste nok til at modstå skybrud, og vi udvikler dem, så de bliver bedre at leve i. Klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang.

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres. Solrød Gymnasium er ét af disse projekter.

Kilen 2

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.