En ny trivselsundersøgelse viser, at et stort flertal af medarbejderne i Solrød Kommune er glade for deres job.

Solrød Kommune er en god arbejdsplads. Det mener et stort flertal af de ansatte ifølge en ny trivselsmåling.

På en skala fra 1 til 7 placerer de ansatte sig på 5,7 på spørgsmålet ”Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning”. Det er en pæn score sammenlignet med andre kommuner, og det svarer til, at knap 9 ud af 10 udtrykker tilfredshed med deres job.
”Vi har en målsætning om at være med i toppen blandt de bedste offentlige arbejdspladser, for hvis man trives i sit job, udfører man det også bedre. Og derfor kan vi jo kun være glade for, at vores medarbejdere har svaret så positivt på trivselsundersøgelsen,” siger borgmester Niels Hörup.

Sammenligning med andre kommuner
Sammenligner man Solrøds resultater med et gennemsnit af resultaterne for cirka 15 andre kommuner, som har gennemført medarbejderundersøgelser inden for de seneste 18 måneder, ser resultatet også pænt ud.

Solrød ligger over gennemsnittet på alle sammenlignelige parametre og fx næsten et helt point over gennemsnittet på spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne har indflydelse på, hvordan de udfører deres arbejde. Også på spørgsmål om stoltheden over ens arbejdsplads og om at få hjælp fra kollegaer ligger Solrød markant over gennemsnittet.

”Undersøgelsen giver os et værdifuldt billede af, hvordan det går med trivslen lige nu. Men det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, og at alle afdelinger og institutioner bruger resultaterne og arbejder videre med trivslen,” siger Niels Hörup.

Det videre arbejde
For at det pæne resultat ikke bare skal ende med at samle støv på trofæ-hylden, arbejder alle institutioner og afdelinger i kommunen nu videre med deres trivselsresultater, og de skriver blandt andet konkrete trivselsindsatser ind i deres interne udviklingsplan for 2016.
Ledelsen fortsætter desuden arbejdet med god ledelse ud fra den såkaldte ledelsesdiamant, der fokuserer på personligt lederskab, styring, personaleledelse, faglig ledelse og strategisk ledelse. Der opstilles desuden personlige mål for alle ledere.
”Undersøgelsen dokumenterer i sin helhed, at vi – for at bruge et sportsudtryk – har et meget højt bundniveau, når det gælder trivsel blandt medarbejderne i Solrød Kommune. Vi arbejder meget målrettet med god ledelse, og jeg tror også, resultaterne er et udtryk for vores flade organisationsstruktur,” siger adm. direktør Henrik Winther Nielsen.

Fakta om undersøgelsen
Solrød Kommunes trivselsundersøgelse består af tre dele – en trivselsmåling, en lederevaluering og en psykisk APV.
Målingen gennemføres hvert andet år af Rambøll Management.
85 procent af alle ansatte har svaret på spørgsmålene i trivselsundersøgelsen i 2015.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.