Mens et flertal af de danske kommuner i de kommende år står over for en stor opgave med at kloakseparere, er Solrød på forkant og har for længst sikret, at regnvandet ikke ledes til renseanlægget, men i stedet via regnvandsledninger til kommunens vandløb og videre ud i Køge Bugt.

De kommende årtiers klimaforandringer med blandt andet kraftigere regn vil lægge større pres på de kommunale kloakker. En af måderne at løse det problem på er kloakseparering – dvs. at kloakkerne deles op, så regnvand og spildevand håndteres i to forskellige kanaler.

Et flertal af de danske kommuner står derfor over for en stor opgave med kloakseparering, skriver Bolius. Men det gælder ikke Solrød. Nye byområder i Solrød Kommune er nemlig blevet etableret med separatkloak siden 1960’erne. De eksisterende byområder er derefter løbende blevet separatkloakeret i takt med kloaknettets udbygning, og i slutningen af 90’erne vedtog byrådet i Solrød desuden en stor kloakplan, der blandt andet satte yderligere gang i kloaksepareringen.

”Klimaforandringerne er et vilkår, som vi bliver nødt til at forholde os til, og jo før vi kommer i gang med opgaven, jo bedre rustet er vi til fremtiden. Vi startede tidligt med kloaksepareringen, og det er jeg glad for, for det betyder, at vi kan bruge kræfterne på mange andre klimatilpasningstiltag i dag,” siger borgmester Niels Hörup.

Vil være blandt de grønneste kommuner
Kloaksepareringen handler dog ikke kun om at imødekomme de kommende årtiers større mængder regnvand, men også om at opfylde Solrød Kommunes målsætning om at være en grøn kommune:

”Vi har en af landets mest ambitiøse klimamålsætninger, et unikt biogasanlæg, der omdanner restprodukter fra industrien og tang til klimavenlig energi og biogødning, og Kilen, der er klimatilpasning og socialt samlingspunkt i ét. Så vi er meget opmærksomme på at være grønne på en lang række områder, og det er også i den sammenhæng, man skal se vores rettidige omhu i forhold til kloakkerne,” siger Niels Hörup.

Læs mere
Folketinget gav i 2013 kommunerne besked på at nedfælde konkrete klimatilpasningsplaner for, hvordan de vil tackle fremtidens klimaudfordringer.

Du kan læse mere om Solrød Kommunes risikostyringsplan og de mange forskellige klimatilpasningstiltag her

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.