I budgetforslaget for 2022-2025 er der sat penge af til den befolkningsmæssige udvikling i Solrød Kommune de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Der skal tages godt hånd om borgerne, som bliver både flere og ældre, og der skal være orden i økonomien. Det er to af hovedfokusområderne i det budgetforslag, som byrådet på byrådsmødet den 13. september 2021 sendte til andenbehandling.

Budgetforslaget viser bl.a., at der er sat penge af til ekstra hænder, som kan sikre tryghed, sundhed og værdighed til det stigende antal borgere og til de ældre, som der også bliver flere af i Solrød Kommune i årene frem.

For at få budgettet til at gå op bliver der i budgetforslaget lagt op til en række initiativer, der skal sikre, at indtægter fra skatter og tilskud kan dække udgifterne til en god service til borgerne. Blandt andet lægges der op til effektiviseringer internt i kommunen for ca. 17 mio. kr. Samtidig lægger budgetforslaget op til, at der findes ekstra penge ved fx i samarbejde med forældrebestyrelser at ændre lidt på åbningstider i dagtilbud og SFO’er og at fjerne klippekortordningen i Den Kommunale Hjemmepleje og på Plejecenter Christians Have.

Budgetforslaget for 2022-2025 indeholder også en lille skattestigning over de kommende tre år, der kan dække en del af udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2022 er skattestigningen på 0,10 procent, og som en af de få kommuner i Danmark har Solrød Kommune fået lov til at indfase den lille skattestigning uden sanktioner fra staten.

I budgetaftalen lægges der også op til at fastholde den nuværende ejendomsskat samt fortsat at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften.

Byrådet andenbehandler og vedtager budgettet for 2020-2025 på byrådsmødet den 11. oktober 2021, og forud for det venter nu en proces med høring og forhandlinger byrådsmedlemmerne imellem og en periode, hvor byrådet skal tage stilling til en række konkrete punkter, der har betydning for Solrød Kommunes fremtid.

Som byrådsmedlemmer er vi valgt på forskelligt grundlag, og vi har forskellige prioriteringer og opfattelser, men vi arbejder alle for, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. I byrådssalen er vi ofte gode til at finde frem til løsninger, som mange kan stå inde for, og det samme plejer at gøre sig gældende, når det handler om at aftale et budget, som kan sætte nogle gode rammer for vores borgere, virksomheder, foreninger og kommunens ansatte. Selvom det er valgår, har jeg en grundlæggende tro på, at mange byrådsmedlemmer kan samles om en budgetaftale igen i år, da vi står på en tradition med et samarbejdende byråd,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgettet er i høring frem til den 22. september 2021 kl. 9, og det vedtages endeligt på byrådsmødet den 11. oktober 2021.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.