Måske bliver du og din vej berørt af det forestående asfaltarbejde
En række kommunale veje vil i løbet af juli, august og september måneder få renoveret slidlaget. Det betyder ny fin asfalt uden huller, men også en midlertidig gene når asfaltering er i gang, da parkering på de pågældende veje ikke vil være mulig.

Asfaltentreprenøren i år er Munck asfalt A/S, som vil opsætte skilte med parkeringsforbud i perioden op til asfaltering.

Ved kraftig regn kan planlagt asfaltering blive udsat nogle dage.
På nedenstående liste kan du se hvilke veje og stier der bliver asfalteret:

P. Pladsen ved Solrød Center SV
Solrød Byvej (fra Tåstrupvej til bro, motorvej)
Engvangen
Månevænget
Stjernevænget
Vestre Grootsvej
Vestre Ibsvej
Strandbovænget
Børnehave Allé
Fortovet langs Engvangstien
Trafikgener

Forarbejder i forbindelse med asfaltering af vejene, vil starte fra uge 25/26, og vil bestå af klargøring af brønddæksler til det nye asfaltlag som lægges oven på vejen, samt affræsning af ramper ved overkørslerne. Der vil blive lavet midlertidige ramper, så du fortsat kan komme ind i din indkørsel, helt frem til asfaltarbejdet er slut på vejen.

Arbejdet kan forringe dine tilkørsels- og parkeringsforhold, idet vejene vil blive spærret helt eller delvist for trafik, mens det nye asfaltlag udlægges.

Der bliver opsat skilte med parkeringsforbud ca. 48 timer før arbejdet går i gang. Køretøjer der ikke er fjernet inden arbejdet går i gang, vil nødvendigvis blive fjernet med politiets hjælp.

Alle kørebaner skal være fri af private byggematerialer, containere, jord, grus, sten o.l. Materialer der ikke er fjernet inden arbejdet går i gang, vil som udgangspunkt blive fjernet af entreprenøren for grundejerens regning.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.