SF Solrød har afholdt bestyrelsesmøde, hvor dette års budgetforhandlinger og endelige aftale blev evalueret.

Vi kan konstatere, at vi fik en del af vores ønsker igennem. Derfor accepterer bestyrelsen dette års budgetresultat. Ingen nedskæringer, bedre forhold for nogle borgere – store som små – og uændret skattetryk.

Bestyrelsen bemærker, at den politiske proces er meget styret af det adm. oplæg, og levner ikke voldsom meget plads til politisk ageren. Det ville være ønskeligt, at byrådet diskuterer dette forhold. SF savner større råderum for politisk stillingtagen.

Et af de politiske pejlemærker, som hele byrådet har vedtaget hedder: ”Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv”. Dette udmøntes bl.a. i borgermøder. Dem har vi haft nogle stykker af i år. Ofte kan man som borger gå derfra med en følelse af, at der bliver lyttet, men det kan være svært at se, hvilken indflydelse, der reelt er opnået. Ofte bliver møderne afholdt, så det får karakter af infomøder. Det er svært at få øje på den aktive demokratiske proces.

Byrådet bør eksperimentere meget mere med form og indhold, så der kan aflejres større tilfredshed blandt almindelige borgere.

Kilde: Marianne Svane
Formand SF-Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.