Byrådet har nu godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald, som betyder, at Solrød Kommune er klar til at imødekomme regeringen og et bredt flertal i Folketingets krav til en udvidet og grønnere affaldsordning, hvor borgerne også skal sortere fødevarekartoner og tekstiler.

I Solrød Kommune er borgerne allerede rigtig gode til at sortere fx bananskræller, plastikbakker og paprør i de rette beholdere til husholdningsaffald, og snart bliver den grønne affaldsordning i kommunen endnu bedre. Som en del af den grønne omstilling og for at nedbringe CO2-udledningen har regeringen og et bredt flertal i Folketinget nemlig besluttet, at der skal genanvendes langt mere. Det betyder, at alle danskere skal sortere deres husholdningsaffald endnu mere, og som en af få kommuner er Solrød klar til at løfte opgaven med at rulle ændringerne i affaldsordningen ud allerede til sommer, så kommunens borgere snart også skal til at sortere fødevarekartoner og tekstiler.

Derfor har byrådet på byrådsmødet den 31. maj 2021 godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald, som har været i høring hos borgerne. Det betyder, at Solrød Kommune er klar til at rulle de nye ændringer i affaldsordningen ud fra den 1. juni 2021 og fremefter.

Den grønne omstilling er vor tids største udfordring, og her er genanvendelse af husholdningsaffaldet et vigtigt element til at lykkes. I Solrød Kommune er borgerne allerede super gode til at sortere deres husholdningsaffald, og i slutningen af 2020 var vores genanvendelsesprocent helt oppe på 57 procent. Det betyder, at vi allerede nu har nået den nationale målsætning for 2025 om en genanvendelsesprocent på 55. Det er super flot gået. Samtidig har regeringen og et bredt flertal i Folketinget sat et mål på 60 procents genanvendelse i 2030, som vi også allerede er rigtig godt på vej til at nå. Når det allerede nu går så godt med sorteringen, er jeg også overbevist om, at alle os borgere kommer til at tage godt imod de nye ændringer,” siger borgmester Niels Hörup.

Den udvidede affaldsordning medfører, at borgerne skal til at sortere affald i ti affaldstyper i stedet for de otte, som de sorterer i nu. De nye fraktioner er fødevarekartoner, som skal sorteres senest fra 1. juli 2021, og tekstiler, som skal sorteres senest fra 1. januar 2022. Ordningen medfører ikke, at villaer får flere affaldsspande, da fødevarekartonerne skal sorteres sammen med plast, og tekstilerne skal sorteres i en pose, som afhentes med storskrald en gang om måneden.

Fakta: Solrødderne er gode til at sortere

En analyse af kommunens nuværende affaldsordning, som blev rullet ud den 1. marts sidste år, viser, at mængden af borgernes restaffald er halveret, og at genanvendelsesprocenten er steget fra 31,2 procent i 2019 til 57 procent i slutningen af 2020.

Det vil sige, at Solrød Kommune allerede ligger over den nationale målsætning om at genanvende 50 procent af danskernes husholdningsaffald senest i 2022 stigende til 55 procent i 2025, 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035.

Fakta: Sådan bliver den nye ordning

Den kommende affaldsordning betyder, at:

  • Fødevarekartoner sorteres sammen med plast (dvs. at der ikke kommer nye affaldsspande)
  • Tekstiler samles ind i poser ved fortovet hos enfamilieboliger
  • Haveaffald bliver hentet hele året
  • Papbeholder bliver obligatorisk.
  • Tekstiler samles ind i beholdere ved fælles bebyggelser
  • Der kommer miljøkasser ved alle enfamilieboliger, hvor adgangsforholdene tillader det
  • Der kommer miljøskabe ved bebyggelser, der ikke har miljøkasser
  • Småt elektronik kan lægges i en pose på låg som supplement til de røde miljø-kasser

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.