Værdighedspolitik med fokus på værdier

En vigtig ingrediens i årets Finanslov var punktet om værdighedspolitik på ældreområdet. Så vigtigt at Folketinget afsatte 1 milliard kroner til formålet. Da ældrepleje jo i høj grad er noget som foregår ude i kommunerne, så betyder det 3,5 millioner kroner til ældreområdet i Solrød.
Første step på vejen mod en egentlig værdighedspolitik starter på torsdag, hvor et cafe-møde med deltagelse af Ældreråd, Bruger-/Pårørenderåd, Socialudvalg samt ansatte under ældreplejen skal udstikke retningen for den værdighedspolitik som skal vedtages af byrådet inden 1. juli i år.

Som en del af forarbejdet til værdighedspolitikken er der gennemført en interview-runde blandt beboere på Plejecenter Christians Have og beboere som modtager hjemmehjælp i egen bolig. Og noget tankevækkende er en klar pejling her, at værdighed har rigtig meget med værdier og gøre, mens niveauet af fx praktisk hjælp, mad og konkrete initiativer kun fylder meget lidt.

Denne klare pejling fra de berørte ældre mener jeg bør være udgangspunktet, når vi starter cafe-mødet, og det er også det loven lægger op til. Så kan det godt være, at der de senere dage har lydt en klar kritik fra i sær Ældrerådet af, at man da som kommune umuligt kan drøfte værdighedspolitik, når man samtidig lukker cafeen i Aktivitets- og Frivilligcentret (AFC). Lad os nu lige starte med esensen af det opgaven går ud på, netop værdighed og hvordan vi med de midler vi har til rådighed, sikrer bedst mulig værdighed for Solrøds ældre medborgere.

Dvæles lidt ved kritikken af lukningen af cafeen i AFC, så er der både flere faktuelle fejl, ligesom der altså arbejdes på højtryk med en frivillig model, som vel passer meget godt ind i AFC. Glemt er også den helt overordnede kontekst, at der i Solrød kommunes budget 2016 skulle findes besparelser på i alt 30 mio. kr.

Lad os nu få værdiggrundlaget på plads (helt som loven foreskriver), før vi begynder at bruge af de 3,5 mio. kr. Så kan det bagefter sagtens være, at nogen af pengene kommer til at gå til cafe-drift.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.