Læs om:
Øget kontrol med udbetaling af sociale ydelser giver pote
Nye store boligprojekter klar til realisering
Ny lokalplan for kystområdet gør det attraktivt at flytte til Solrød
OKNygaard får forlænget vej og park-kontrakt to år
Puljepenge skal få ledige i job
Opdateret fritids- og kulturpolitik på plads

Øget kontrol med udbetaling af sociale ydelser giver pote

Den årlige rapport til byrådet viser, at kontrollen med udbetaling af sociale ydelser i Solrød Kommune gav et provenu på 1,3 millioner kroner i 2015.

Det er vigtigt at passe på skatteborgernes penge, og derfor oprustede Solrød Kommune i 2015 med en kontrolmedarbejder til at undersøge, om udbetalingen af de sociale ydelser sker efter bogen. Den årlige afrapportering af den samlede kontrolindsats i 2015 landede tirsdag på byrådets bord, og den viser, at den øgede indsats giver pote.

Ifølge rapporten blev kommunens provenu af selve kontrollen over 1,3 millioner kroner, mens den samlede samfundsmæssige gevinst er væsentligt større.

”Kontrollen skal sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Alle skal have de ydelser, de er berettiget til – hverken mere eller mindre – for som kommune er det vores opgave at sikre, at skatteborgernes penge forvaltes på den bedst mulige måde,” siger borgmester Niels Hörup.
”Men vi ved desværre, at der er situationer, hvor folk undlader at give oplysninger om ændringer i samlivsforhold, indkomstniveau o.l., og derfor skal kontrollen og risikoen for at blive opdaget være reel,” siger han.

Særligt fokus på enlige forsørgere og friplads
Samtidig har der været særligt fokus på enlige forsørgere, der får økonomisk friplads i daginstitutionerne, og i forbindelse med et projekt svarede 20 ud af 273, at de ikke længere var enlige forsørgere, mens 17 ikke reagerede på henvendelsen og dermed også fik stoppet deres status som enlig forsørger.

Kontrolindsatsen vil i 2016 især være præget af initiativer, som kommunen skal gennemføre i forhold til Udbetaling Danmark og i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Men derudover tager kommunen selv initiativ til to større projekter.

Nye store boligprojekter klar til realisering

Med salg af tre nye boligøer i Trylleskov Strand og bevilling af penge til nye veje og byggemodning i Havdrup Vest er de to nye bydele med til at underbygge Solrøds position som attraktiv tilflytterkommune.

Trylleskov Strand og Havdrup Vest har vokseværk og er for alvor ved at udvikle sig til spændende og alsidige nye bydele – en udvikling, som byrådet tirsdag understøttede ved at afsætte penge til byggemodning og nye veje i Havdrup Vest, og ved at godkende salget af tre boligøer i Trylleskov Strand.

”Når vi gerne vil være det bedste sted at leve og bo i Hovedstadsområdet, så skal vi også kunne tilbyde attraktive boliger og alsidige bydele til nye tilflyttere, og derfor er vi i byrådet glade for at se Havdrup Vest og Trylleskov Strand vokse frem som netop det,” siger borgmester Niels Hörup, der glæder sig over, at der er stor efterspørgsel på grunde og boliger i de to bydele.

Desuden viser en ny opgørelse, at liggetiden for villaer og rækkehuse her i kommunen faldt med over 35 procent det forgangne år.

Over 10.000 nye etagemeter på vej
Salget af storparcellerne i Trylleskov Strand kommer til at betyde, at der ved Markstien og den kommende vej Skibsager bliver bygget 91 nye række- og dobbelthuse med sammenlagt over 10.600 etagemeter.

Desuden har kommunen netop fået medhold af Naturklagenævnet i sagen om Elmelyparken, og det betyder, at den sidste forhindring for det projekt nu er ryddet af vejen, og der kan bygges op til 38 nye boliger.

”Vores boligmasse vokser markant i disse år, og det er rart at kunne levere det, rigtig mange tilflyttere fra fx København efterspørger,” siger Niels Hörup.

Ny lokalplan for kystområdet gør det attraktivt at flytte til Solrød

Den nye lokalplan for kystområdet i Solrød blev vedtaget af byrådet tirsdag aften, og den vidner om, at det er attraktivt at flytte til Solrød Kommune.

Der er godt nyt til borgere, som går med byggedrømme i kystområdet. Med vedtagelsen af en ny lokalplan på byrådsmødet tirsdag aften, bliver det nemlig lettere at bygge i området.

”Den gamle lokalplan fra 2007 havde en række bestemmelser, der har vist sig at give utilsigtede udfordringer for de borgere, der gerne vil bygge i kystområdet. Derfor har vi rettet planen til, og med god hjælp fra borgernes input er vi nået frem til en ny plan, der er med til at bevare kystområdets særegne karakter, men samtidig giver flere byggemuligheder. Den nye plan vidner desuden om, at det er attraktivt at flytte til Solrød Kommune,” siger borgmester Niels Hörup.

Fem større ændringer af den oprindelige lokalplan
Lokalplanen er resultatet af en længere høringsproces med blandt andet 42 høringssvar, en underskriftsindsamling og et velbesøgt borgermøde, hvor mange interesserede gav deres mening til kende.

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende lokalplan er på den baggrund blevet:

· Aflysning af alle vejudvidelses- og vendepladsdeklarationer.

· Boliger, herunder tagterrasser, kan opføres i 2 etager på særlige vilkår.

· Fastlæggelse af nye byggelinjer, der sikrer facadeafstand på mindst 10 m mellem modstående boliger ud til vej.

· Bortfald af det skrå højdegrænseplan mod vej, som giver mere fleksibel byggemulighed.

· Kviste kan placeres helt ud til facadelinjen og trempelhøjden øges til 1,0 m, som gælder i de fleste andre boligområder.

OKNygaard får forlænget vej og park-kontrakt to år

Byrådet har besluttet at gøre brug af sin mulighed for at forlænge kontrakten på vej og park-området med OKNygaard med to år, så den løber frem til 30. september 2018.

Kommunens grønne områder og veje skal de næste to år fortsat vedligeholdes, plejes og ryddes af OKNygaard, selvom den oprindelige kontrakt udløber ved udgangen af september i år.

Byrådet har nemlig gjort brug af en option på at forlænge kontrakten med to år, efter at kvalitetsrapporterne har vist tilfredsstillende kvalitet i opgaveløsningen, og der fra OKNygaards side bliver lyttet og ændret i procedurerne, når kommunen henvender sig med forskellige problemstillinger.

”Når man udbyder så stor en opgave som vej og park, så vil det altid tage noget tid for kommunen og leverandøren at spore sig ind på en fælles forståelse, og det er vi heldigvis lykkes med hen ad vejen. OKNygaard har været lydhøre, taget ejerskab og været gode til at finde nye løsninger med øget kvalitet til følge, når vi har bedt om det. Derfor giver det rigtig god mening at fortsætte samarbejde to år mere,” siger borgmester Niels Hörup.

I øjeblikket samarbejder kommunen og OKNygaard blandt andet om at ændre procedure for renhold og ukrudtsbekæmpelse, da kontrakten har vist sig ikke at være præcis nok. Der vil blandt andet blive sikret et minimumsantal fejninger af kommunens veje og stier.

Puljepenge skal få ledige i job

Solrød Kommune modtager sammenlagt 667.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Den regionale uddannelsespulje til en særlig indsats over for dagpengemodtagerne.

Solrød Kommune får nu en økonomisk hjælpende hånd til at få flere dagpengemodtagere i arbejde. Tirsdag aften godkendte byrådet i Solrød således formelt to tilskud på henholdsvis 448.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 219.000 kr. fra Den regionale uddannelsespulje.

Jobklub for langtidsledige
Pengene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil blandt andet blive brugt til at tilbyde alle langtidsledige dagpengemodtagere i Solrød Kommune et 10 ugers forløb i jobklub i løbet af 2016.

Den første jobklub startede op i uge 4, og jobklubberne skal via undervisning og samarbejde med en virksomhedskonsulent og jobcoach gøre den enkelte bedre rustet til jobsøgning. Ud over den individuelle del består jobklubben af en fælles del, hvor de langtidsledige i grupper støtter og inspirerer hinanden.

Cirka 100 borgere forventes at deltage i en af jobklubberne i 2016.

Erhvervsrettet uddannelse af ledige
Pengene fra Den regionale uddannelsespulje skal give flere dagpengemodtagere mulighed for at få et kort, erhvervsrettet uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste seks måneder.

”Både forebyggelse af langtidsledighed og erhvervsrettet uddannelse til ledige er noget vi har stor fokus på, og det er en vigtig del af vores beskæftigelsesplan for 2016. Med de bevilgede penge kan vi nu styrke den målrettede indsats for varig privat beskæftigelse i kommunen,” siger borgmester Niels Hörup.

Opdateret fritids- og kulturpolitik på plads

Især integration, frivillighed og selvorganiseret motion fylder mere i den nye fritids- og kulturpolitik, som byrådet nu har godkendt.

Fritids- og kulturområdet er i rivende udvikling, og derfor besluttede Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget sidste år, at Solrød Kommunes fritids- og kulturpolitik skulle ajourføres. Det er den nu blevet, og byrådet godkendte tirsdag aften indholdet.

”Der er kommet mange nye initiativer og tendenser på området siden den foregående politik blev forfattet for ti år siden, og det afspejler sig nu i vores opdaterede fritids- og kulturpolitik,” siger formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune Ivar Haugaard-Hansen.

Med politikken sætter kommunen rammerne for kultur- og fritidsområdet, mens det er foreningerne m.fl., der udfylder dem. Det er især inden for integration, frivillighed og selvorganiseret motion, der er sket meget siden 2006, og derfor er fritids- og kulturpolitikken først og fremmest blevet tilføjet passager om de tre emner.

Du kan se hele den opdaterede politik her

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.