Byrådet i Solrød besluttede mandag aften at sende skorstensfejningen i udbud for at opnå større fleksibilitet. Desuden blev der truffet beslutning om flere dagtilbudspladser til de mindste, og krydset ved Tåstrupvej gøres mere sikkert.

Frit valg af skorstensfejning giver større fleksibilitet

Byrådet i Solrød har besluttet at sende skorstensfejeropgaven i udbud med det formål at tegne kontrakt med op til tre forskellige skorstensfejere. Dermed får borgerne et mere tydeligt frit valg og større fleksibilitet.

Fra begyndelsen af næste år bliver opgaven med at feje skorstene i Solrød Kommune fordelt mellem op til tre skorstensfejere, som borgerne frit kan vælge imellem. Sidste år besluttede byrådet nemlig at opsige den gamle kontrakt med udgangen af i år, og nu bliver opgaven så sendt i udbud:

”Solrød har haft samme kontrakt på skorstensfejning i en række år, og i byrådet synes vi, det er på tide at se på, om vi kan løse opgaven smartere og gøre det mere fleksibelt for borgerne,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Udbuddet betyder desuden, at det fremover er skorstensfejeren, der opkræver betalingen, og ikke kommunen via ejendomsskatteopkrævningen.

Krav om frit valg
Solrød Kommune er forpligtet til at stille en skorstensfejer til rådighed for borgerne, så de kan få udført det lovpligtige skorstensfejerarbejde, og borgerne skal samtidig have frit valg mellem flere skorstensfejere. Men kommunerne har frihed til selv at vælge, præcis hvordan de vil håndtere det frie valg, og Solrød har derfor undersøgt, hvad en række andre kommuner gør.

På den baggrund har byrådet altså nu valgt at udbyde skorstensfejeropgaven som en tredelt løsning. I 2015 var der 3.237 ejendomme, som fik udført skorstensfejning i Solrød Kommune.

 

Flere dagtilbudspladser til de mindste

Antallet af børn mellem 0 og 5 år stiger markant i Solrød Kommune i de kommende år, og allerede i år er det nødvendigt at øge antallet af dagtilbudspladser.

Den seneste befolkningsprognose viser en kraftig stigning i antallet af 0-5 årige i Solrød Kommune. I 2021 vil der derfor mangle cirka 210 dagtilbudspladser – 140 i Solrød Strand-området og 70 i Havdrup – og allerede i år er det nødvendigt at udvide antallet af pladser.

”Det er jo altid en glædelig nyhed, når der kommer flere børn til verden – også selvom det i første omgang koster i kommunekassen. Det stigende antal børn kommer selvfølgelig til at kræve meget af kommunens institutioner og personale, men med nogle af landets bedste daginstitutioner og skoler er jeg overbevist om, at vi kan rumme de ekstra børn og give dem en tryg og stimulerende hverdag,” siger formand for Familie- og uddannelsesudvalget Tonny Lauridsen.

Tiltag på kort og lang sigt
Byrådet blev orienteret om udviklingen på mødet mandag aften, og en lang række tiltag, der skal afhjælpe problemet på kort sigt, sættes nu i værk.

– Spiren Vuggestue udvides fra 44 til 48 vuggestuepladser
– Der ansættes yderligere en dagplejer i Munkekær-distriktet til pasning af fire børn.
– Tryllehytten og Bølgen udvides med samlet 10 vuggestuepladser
– Parkbo ombygges, så der bliver plads til at etablere endnu en vuggestuegruppe til 12 børn. Desuden opnormeres Parkbo med to yderligere børn i henholdsvis oktober og november
– Der ansættes yderligere en dagplejer i Havdrupdistriktet til pasning af fire børn.
– Regnbuen og Skovhuset, der ligger i Havdrup-distriktet, deler matrikel, og med en omorganisering bliver der også plads til flere vuggestuebørn her.

Udgifterne til de nye tiltag ventes at løbe op i cirka 800.000 kr. til drift og etablering og 550.000 kr. til ombygning af Parkbo.

Byrådet tager i forbindelse med behandlingen af budget 2017 stilling til en række mere langsigtede tiltag, der skal hjælpe på kapacitetsudfordringen.

 

Kryds ved Tåstrupvej gøres mere sikkert

Byrådet i Solrød Kommune afsatte mandag aften 625.000 kr. til en renovering af krydset Tåstrupvej/Maglekærvej/Ankerhusvej.

Bilisterne kører alt for hurtigt på Tåstrupvej – især mellem Parkvej og Solrød Byvej – og derfor har byrådet i Solrød Kommune i forbindelse med Trafikplan 2016-20 sat særligt fokus på strækningen.

Det betyder blandt andet, at krydset Tåstrupvej/Maglekærvej/Ankerhusvej skal renoveres, og mandag aften afsatte byrådet så 625.000 kroner til projektet.

Det gennemgående kørespor skal blandt andet indsnævres, midterhellerne skal placeres anderledes, svingbanerne forkortes og der bliver lagt nyt slidlag.

Forventningen er, at det vil få bilisterne til at sænke farten, at trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt, støjniveauet falder, og at krydset dermed bliver mere sikkert for både, bilister, cyklister og gående.

Du kan læse referatet af hele byrådsmødet her

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.