Solrød Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Landsforeningen Lev og job-indsatsen KLAPjob, som hjælper borgere med udfordringer som fx ADHD, autisme og sindslidelser med at komme i skåne- og fleksjob.

Det er ikke altid nemt at finde et arbejde, og for borgere med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder kan det være ekstra svært at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. For at hjælpe de borgere har Solrød Kommune nu indgået en samarbejdsaftale med job-indsatsen KLAPjob, der er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder som fx ADHD, autisme og sindslidelse.

Aftalen blev underskrevet ved en ceremoni på Solrød Rådhus den 16. juni 2021 af borgmester Niels Hörup og leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen, hvor også job- og socialchef Jens Folman var til stede.

I Solrød Kommune har vi den grundholdning, at det er godt at arbejde, fordi det kort sagt giver værdi for både den enkelte borger, vores virksomheder og samlet set også for kommunen og samfundet. At arbejde skaber sociale bånd til andre mennesker samtidig med, at man bidrager til samfundet. For borgere med udfordringer kan det være ekstra værdifuldt at mærke, at man bidrager, og at der stadig er brug for en på arbejdsmarkedet. Fokus på arbejdet er på den funktion, man udfylder, og ikke de udfordringer, man har,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

Jeg er meget glad for at have indgået et samarbejde med KLAPjob, som er særligt gode til at hjælpe borgere med udfordringer i arbejde, og som kan understøtte kommunens egen jobindsats. Jeg glæder mig til at følge den effekt, som samarbejdet kommer til at skabe for vores borgere.

Han suppleres af Claus Bergman Hansen, som siger:

“Vi er rigtig glade for at have indgået et samarbejde med Solrød Kommune om at få endnu flere af kommunens borgere med kognitive handicap i skåne- og fleksjob. De fleste borgere med kognitive handicap er ikke i stand til at arbejde 37 timer om ugen med komplekse opgaver, men de kan og vil rigtig gerne være en del af arbejdsfællesskabet. Ved at få et KLAPjob kan de være en del af vores fælles arbejdsmarked og udføre arbejdsopgaver, der passer til deres skånebehov.

Aftalen er desuden også enstemmigt vedtaget af Social-, sundheds- og fritidsudvalget på udvalgets møde i juni måned, og den løber frem til juni 2022 med mulighed for forlængelse.

Frivilligt tilbud som borgerne selv skal henvende sig til

Hos KLAPjob er det bærende element borgerens egen motivation for at blive en del af arbejdsmarkedet, og borgerne skal derfor selv henvende sig til KLAPjob på www.klapjob.dk for at få hjælp fra organisationen. Tilbuddet er frivilligt, og når en borger indgår i et samarbejde med KLAPjob, er det kommunen, som varetager myndighedsansvaret, og konsulenter fra KLAPjob, som varetager den virksomhedsrettede opgave med afklaring af opgaver mv. samt etablering af skånejob og fleksjob.

Fakta

  • KLAPjob er finansieret af satspuljemidler fra staten, og indsatsen er derfor omkostningsfri for Solrød Kommune.
  • KLAPjob har et tæt samarbejde med en lang række kommuner og virksomheder i hele landet samt et stort virksomhedsnetværk, og ved hjælp af egne KLAP-konsulenter arbejder organisationen for at skabe skåne- og fleksjob for dem af kommunens borgere, som er i målgruppen.
  • Jobbene etableres primært inden for detailhandel og Horesta-området, og på nuværende tidspunkt har KLAPjob etableret samarbejde med mere end 25 virksomheder landet over.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.