Et enigt byrådet har vedtaget, at det bliver entreprenørvirksomheden Elindco A/S, der skal puste liv i planerne om den kommunale del af Strandens Hus, som forventes at blive taget i brug primo 2023.

Realiseringen af det efterspurgte samlingssted Strandens Hus, hvor både vandsportsudøvere, vandhunde og andre, der holder af strandens mange unikke muligheder, kan boltre sig, er nær.

Et enigt byrådet har nemlig på byrådsmødet den 30. august 2021 valgt den totalentreprenør, der skal stå for byggeriet af den kommunale del af det indbydende og fleksible mødested, og valget er efter et offentlig udbud faldet på Elindco A/S. Byrådet frigav samtidig 16.225 mio. kr. til projektet.

Vi glæder os til samarbejdet med Elindco A/S, som skal realisere planerne om Strandens hus som et samlingssted fyldt med muligheder. Strandens Hus hviler bl.a. på borgeres ønsker og idéer, og i byrådet glæder vi os utrolig meget til, at de ønsker og idéer nu bliver til virkelighed og skaber rammer, der i særlig grad er rettet mod strandaktiviteter. I foreningshuset kan vi mødes på tværs af generationer og interesser under super gode faciliteter, der er attraktive for både fællesskabet og den enkelte borger,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Opgaven om at opføre den kommunale del af Strandens Hus har været i offentligt udbud bl.a. med krav til arbejds- og sociale klausuler, hvilket byrådet har lagt meget stor vægt på i sin beslutning. Beslutningen om, hvem der skal opføre den kommunale del af Strandens Hus, er også taget på baggrund af en vurderingen ud fra specifikke tildelingskriterier om pris, kvalitet og virksomhedens organisation og tilgang til samarbejdet med Solrød Kommune, de kommende brugere og naboer.

I den vurdering har Elindco A/S fået den bedste bedømmelse af bedømmelsesudvalget.

På byrådsmødet vedtog byrådet også, at nedrivningen af Strandløven bliver udskudt, indtil der er en afklaring på, hvornår den private restaurant – der også er tænkt som del af projekt Strandens Hus – opføres.

Efter tidsplanen kan vandsportsudøvere, vandhunde og andre borgere nyde godt af rammerne i Strandens Hus i primo 2023, hvor byggeriet forventes at stå færdigt.

Fakta

Etableringen af Strandens Hus er en del af budgetaftalen 2019-2022, som samtlige partier i byrådet bakkede op om.

Strandens Hus består af en kommunal del med en bebyggelse til foreninger mv., offentlige toiletter, parkering og grønne områder samt en privat del, som består af en selvstændig bygning med en restaurant/café med tilhørende iskiosk. Den private del af projektet tages der stilling til på et senere tidspunkt og den skal opføres på en del af grunden, som Solrød Kommune udlejer til formålet.

Den kommunale del af Strandens Hus har været sat på pause, fordi lokalplanen for området har været under behandling i Planklagenævnet, som ikke har givet klager medhold. Efter nævnet blev færdig med at behandle lokalplanen, blev projektet sendt i udbud i totalentreprise, og Elindco A/S er valgt til at opføre den kommunale del af Strandens Hus, som forventes at stå klar til brug primo 2023.

I alt løber udgifterne til Strandens Hus op i 18.254.500 kr., hvilket er ca. 1,7 mio. kr. mere end først forventet. Stigningen i anlægsudgiften skyldes primært stigende entrepriseudgifter fx som følge af, at mange materialer på af grund af Covid-19 er steget med mellem 25-40 procent.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.