Det drejer sig om udvalgte vandløbsstrækninger.

I forbindelse med, at de 2 kommuner Solrød og Greve er gået i gang med revision af vandløbsregulativer for Møllebæk-systemet, har vi rekvireret landinspektørfirmaet LE34 til at foretage opmåling af 3 vandløbsstrækninger på kommunegrænsen. Opmålingen vil finde sted i perioden den  16/5 til 3/6- 2016.

De 3 strækninger er beskrevet her – og fremgår også af dette kort.

Navn

Åben (meter)

Rørlagt (meter)

I alt (meter)

Vildmoseløbet

2320

0

2320

Karlstrup Møllebæk, st. 0   -615 (indløb motorvejen)

0

0

615

Hulebækken/Karlslundebækken*

4101

889

4990

Sum

6421

889

7925

Lodsejere ved de aktuelle vandløb anmodes om at markere ikke synlige åbne og lukkede tilløb samt dræn med pæle på vandløbskanten, så disse kan indmåles ved den forestående opmåling.

Markering skal ske senest den 16/5-2016

Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Solrød Kommune, Team Natur og Miljø, Tove Grønborg på tlf. 5618 2000.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.