Torsdag d. 16. september 2021 er du inviteret til et spændende og modigt Børne- og Ungetopmøde, hvor du får mulighed for bl.a. at høre oplægsholderne Chris MacDonald og Allan Westerling.

Solrød Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde i Solrød Idrætscenter torsdag den 16. september 2021 kl. 16-20:15, og du er inviteret med til en aften i modets tegn.

Børne- og Ungetopmødet tager udgangspunkt i kommunens Dannelsesstrategi, som skal ruste børn og unge til et liv som ansvarlige, demokratiske samfundsborgere, der aktivt deltager i deres egen tilværelse og i fællesskaber. Dannelsesstrategien tager afsæt i de fire karaktertræk nysgerrighed, mod, menneskelighed og robusthed, som hele 0-18 års området arbejder med for at styrke børn og unges dannelse. Børne og Ungetopmødet vil have særligt fokus på karaktertrækket mod, der vil blive omdrejningspunktet for hele topmødet.

På Børne- og Ungetopmødet kan du høre foredragsholder Chris MacDonald og socialpsykolog og lektor ved Roskilde Universitet Allan Westerling, som begge vil give deres betragtninger på, hvilke foranderlige betingelser, som nutidens unge og deres familier skal navigere i. Samtidig kan du under topmødet besøge temastande, hvor du kan blive klogere på og se konkrete eksempler på, hvordan Solrød Kommunes skoler, daginstitutioner og tilknyttede organisationer arbejder for børn og unges dannelse.

Mange af fremtidens jobs, som børn og unge skal uddannes til, kender vi slet ikke i dag. Men jeg er ikke i tvivl om, at mod vil være en egenskab, som der bliver udpræget brug for – både nu og i fremtiden. Vi kan alle sammen helt sikkert være lidt mere modige i vores hverdag, og på topmødet tager vi netop fat på mod og dykker ned i det sammen med super inspirerende mennesker. Mod kommer i mange former og indpakninger, så tag dine forældre eller børn med under armen og bliv inspireret til, hvad du måske kunne gøre for at være mere modig,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Ungetopmødet er gratis og alle er velkomne. Vær dog opmærksom på at tilmelde dig på forhånd. Tilmeldingen åbner den 1. august 2021, og der vil være link til tilmeldingen på www.solrod.dk. Du kan tilmelde dig frem til den 1. september 2021. Der vil blive serveret mad og forfriskninger på dagen.

Du kan se hele programmet for Børne- og Ungetopmødet på www.solrod.dk.

Solrød Kommune følger corona-situationen nøje og vurderer løbende, om Børne- og Ungetopmødet kan finde sted, som planlagt.

Der er plads til 1.000 deltagere til arrangementet. Tilmelding vil foregå via først til mølle princippet.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.