Samlet set får Solrød Kommune ca. 460.000 kr. ekstra til et fagligt og trivselsmæssigt løft på kommunens tre folkeskoler samt 10Solrød.

Coronavirussens hærgen af verden har haft store konsekvenser for det danske samfund, og børn og unge er heller ikke gået fri. Elever har bl.a. i lange perioder siddet hjemme foran skærmen og har modtaget undervisning, og både SFO’er samt fritids- og klubtilbud har i perioder været nedlukket. For nogle børn har det kostet både i forhold til fagligheden og deres er trivsel. Men nu er der heldigvis ekstra hjælp at hente.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 30. august 2021 godkendt, at kommunens tre folkeskoler og 10Solrød i alt får ca. 460.000 kr. ekstra til at sætte ind mod faglige udfordringer og til at styrke elevernes trivsel.

Tilskuddet finansieres af midtvejsreguleringen af statens bloktilskud 2021 og er resultatet af et bredt forlig i Folketinget.

Der er mange af vores børn og unge, som har haft det svært under coronapandemien og nedlukningen, hvor de har skullet vænne sig til en markant anderledes hverdag. Det har været hårdt at være isoleret fra deres venner og ikke kunne få det daglige frirum og fællesskab i skolen, SFO’en, klubben eller fx til fodbold – og det har været særlig hårdt for børn og unge fra socialt udsatte hjem. Selvom børn og unge heldigvis er tilbage i skolen og fx kan mødes med deres venner igen, er der brug for en saltvandsindsprøjtning både i forhold til det faglige og i forhold til trivslen. Derfor tager vi også imod de ekstra midler og får dem til at række bedst muligt,” siger Kim Sunesen formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Midlerne kan anvendes til indsatser, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, samt til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke elevernes trivsel bl.a. via samarbejde med lokale fritidstilbud.

Tilskuddet fra staten er fordelt til landets kommuner efter indbyggertal, og i Solrød Kommune er det besluttet at fordele midlerne til den enkelte skole ud fra elevtal.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.