Byrådet har frigivet 500.000 kroner til udarbejdelsen af en helhedsplan for Havdrup Skole. Skolen skal fremtidssikres, så den lever op til de krav, som folkeskolereformen, forældre, børn og lærere stiller til en moderne skole.

Som led i Solrød Kommunes skoleudbygningsplan er skolerne i kommunen på hver deres måde ved at blive moderniserede.

På byrådsmødet i januar bevilligede byrådet 26 millioner kroner til en større ud- og ombygning af Munkekærskolen, og på byrådsmødet denne mandag aften blev der så frigivet 500.000 kroner til udarbejdelse af en helhedsplan for Havdrup Skole.

”Vi har nogle af landets bedste skoler, når det gælder karaktergennemsnit, læringseffekt og trivsel, og det skal vi blive ved med at have. Derfor prioriterer vi i byrådet ombygnings- og udviklingsprojekter på skolerne højt, så de bliver ved med at være tidssvarende,” siger Tonny Lauridsen, der er formand for Familie- og Uddannelsesudvalget.

Planen udarbejdes i løbet af foråret
Den nye helhedsplan for Havdrup Skole skal komme med forslag til en ombygning og udvikling af skolen, og det er målet, at mest muligt skal kunne rummes inden for de eksisterende rammer med bedre udnyttelse af lokalerne. Men planen skal blandt andet også tage stilling til, om den eksisterende bygning, der huser faglokaler inden for Natur og Teknik, skal bevares eller rives ned for at bygge nyt.

Frem mod sommeren 2016 samarbejder kommunen nu med repræsentanter fra skolen for at konkretisere en række idéer, og i samarbejde med Ejendomscenteret og eksterne konsulenter vil helhedsplanen for Havdrup Skole så blive udarbejdet og til sidst forelagt byrådet.

Brandstation i Solrød nedlægges ikke

Byrådet i Solrød Kommune godkendte mandag aften den såkaldte risikobaserede dimensionering for det nye Østsjællands Beredskab. Dermed ligger det fast, at brandstationen i Solrød ikke lukker.

Den sidste brik i puslespillet om det nye Østsjællands Beredskab faldt mandag aften på plads, da byrådet i Solrød godkendte den såkaldte risikobaserede dimensionering – dvs. planen der skal sikre, at beredskabet i de otte kommuner passer til risikoniveauet.

Med godkendelsen af den nye dimensionering ligger det fast, at brandstationen i Solrød ikke bliver nedlagt.

”Det har været afgørende for os, at vi i Solrød kunne regne med samme høje service- og sikkerhedsniveau i morgen, som vi har i dag. Derfor er det med tilfredshed, at byrådet i dag har godkendt en risikobaseret dimensionering, hvor lukningen af brandstationen i Solrød ikke indgår,” siger borgmester Niels Hörup.

Økonomisk gevinst på sigt
Målet med det nye fælles beredskab er at sikre en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, så de otte kommuner oplever et fælles højt kvalitetsniveau, og så der på sigt kan opnås en økonomisk gevinst som følge af stordriftsfordele og bedre planlægning på tværs af kommunegrænser.

Ud over Solrød indgår Greve, Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns og Høje Taastrup i det nye fælles beredskab.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.