Byrådet har besluttet at sætte penge af til, at byrådsmøderne fra næste valgperiode skal videotransmitteres, så borgerne hjemmefra kan følge direkte med i byrådets beslutninger.

Det har altid været muligt at overvære de åbne byrådsmøder i Solrød Kommune, og under coronapandemien, hvor byrådsmøderne er blevet afholdt digitalt, er møderne blevet optaget og lagt på www.solrod.dk. Men fremover skal det være endnu nemmere at holde sig hurtigt orienteret om, hvad byrådet beslutter på byrådsmøderne. Det mener partierne bag budgetforliget for 2021-2024.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten og Venstre stillede derfor på byrådsmødet den 31. maj 2021 et forslag om at videotransmissere åbne byrådsmøder fra den 1. januar 2022.

Forslaget blev godkendt af hele byrådet, som har vedtaget, at der skal afsættes 200.000 kr. om året til den direkte transmission af byrådsmøderne.

Baggrunden for forslaget er, at corona-pandemien på mange måder har sat en ny dagsorden for hverdags- og arbejdslivet – også i Solrød Kommune. Pandemien har også haft betydning for politiske møder, hvor offentlige møder i Solrød Byråd har været gennemført digitalt og er blevet videooptaget og publiceret på Solrød Kommunes hjemmeside dagen efter mødet sammen med referatet fra mødet.

Partierne bag medlemsforslaget understreger, at de vælger at vente med at indføre direkte transmission af byrådsmøderne til næste valgperiode, så det nye byråd får erfaring og tryghed med kombinationen mellem fysiske møder og videotransmission. På den måde bliver de direkte transmissioner en naturlig del af det nye byråds arbejde.

Samtidig understreger parterne bag medlemsforslaget, at byrådet fortsat gerne vil afholde fysiske byrådsmøder rundt om i kommunen nogle gange om året, og at der kun skal sendes direkte fra de møder, hvis det er teknisk og økonomisk muligt.

Ordningen bliver evalueret efter det første år med henblik på at beslutte en permanent løsning.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.