Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget blev mandag aften orienteret om udviklingen i brugen af klippekortet med ekstra hjælp til svage ældre. 51 borgere har nu takket ja til ordningen, og der blev i første kvartal i år tildelt i alt 221 timers ekstra hjælp.

Efter en lidt langsom opstart bliver klippekortsordningen med ekstra hjælp til svage ældre nu i stigende grad brugt.

Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget fik mandag aften en status på ordningen, og den viser, at efter at udvalget udvidede målgruppen i februar, har 51 borgere fået tildelt klippekortet, og der er blevet tildelt 221 timers ekstra hjælp i årets første kvartal, hvoraf 185,5 timer er blevet brugt.

”Som udvalgsformand er jeg glad for, at flere af vores ældre borgere nu får glæde af klippekortet. De bruger det først og fremmest til ydelser, som de ellers ikke ville have adgang til – fx gåture, at komme ud og handle og at sidde og tale i øjenhøjde med den faste hjælper. Så klippekortet er med til at understøtte de sociale relationer, og det er utrolig positivt,” siger formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget Ivar Haugaard-Hansen.

Ikke alle ønsker at bruge klippekortet

Men der er fortsat en del ældre, som takker nej til at benytte klippekortet. Efter at målgruppen blev udvidet, har 95 borgere været berettiget til klippekortet, men det er altså kun 51, som har takket ja, selvom alle i målgruppen er blevet grundigt informeret om mulighederne.

”Hjemmeplejen og Aktivitets- og Frivilligcentret har informeret alle borgere, der er berettigede til klippe-kortordning, og udleveret den reviderede kvalitetsstandard. Og hos de borgere, som har takket nej til ordningen, er det dokumenteret i deres journal. Men vi har stadig vanskeligt ved at få alle til at benytte sig af tilbuddet – det kan dels skyldes, at de ældre gerne vil bruge klippene på gåture, og det endnu har været for koldt til det, og dels at en del af de ældre er dårligt mentalt fungerende og mangler motivationen,” forklarer Ivar Haugaard-Hansen.

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.