På tværs af det politiske spektrum var begejstringen fælles og uden forbehold, da Solrød Byråd besøgte kommunens grønne investering og fik en opdatering på anlægget, der nu har været i drift i 10 måneder

 Under en skyfri himmel viste det nye biogasanlæg på Åmarken sig fra sin bedste side, da repræsentanter fra Solrød Byråd sammen med en række af anlæggets samarbejdspartnere var på besøg for at høre om status på kommunens investering og satsning på grøn energi.

Solrød Biogas blev officielt sat i drift i september sidste år og efter 10 måneders drift kommet godt fra start. Anlægget leverer energi på niveau med to store havvindmøller eller 10 vindmøller på land. Biogassen giver grøn energi, der svarer til varme for 1.700 husstande og el til 3.800 husstande.

Teknologi i verdensklasse

Anlægget er specialdesignet af Bigadan A/S, der sammen med RUC og AU Foulum  har udviklet teknologi og processer, der både kan modtage tang fra stranden og gylle fra landbruget samt organiske retsprodukter  fra pektin- og industriproduktion. Normalt ville disse ingredienser blive opfattet som affald, men i stedet indgår de som råvarer i biogasproduktionen, inden de som restprodukter igen spredes på markerne og dermed igen indgår i øko-systemet.

– Det er avanceret og banebrydende teknologi, vi har taget i anvendelse. Selv på verdensplan. Derfor er vi selv ret imponerede over, at det trods de forventede store og små tekniske udfordringer i opstartsfasen er lykkedes at nå de produktionsmål, vi har opsat, og at de økonomiske nøgletal stort set er på budget hele vejen rundt, sagde direktør for Solrød Biogas, Kaj Holm Rasmussen i sin præsentation.

Bæredygtigt fundament

På tværs af det politiske spektrum udtrykte flere byrådsmedlemmer tilfredshed med, at kommunens investering ser ud til at stå på et bæredygtigt fundament. Ikke alene miljømæssigt, men også økonomisk.

-Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at Solrød Kommune vil få en økonomisk gevinst ud af det, ligesom landet som helhed vil få en stor gevinst ved  nedsættelsen af CO2, siger Dansk Folkepartis Per Hauge, der også sidder i bestyrelsen og har fulgt anlæggets opførelse og igangsætning på tætteste hold.

Socialdemokraternes Claus Redder Madsen sidder også i bestyrelsen og glæder sig på samme måde over at høre den seneste status på anlægget.

-Med et helt nyt anlæg og ny teknologi er det klart, at jeg som byrådsmedlem har haft betænkeligheder i forhold til økonomien. Men satsningen på grøn energi er vigtig. Solrød Kommune har forpligtet sig til at halvere sin udledning af CO2 med 50% inden 2025 og Solrød Biogas bidrager faktisk med halvdelen af dette mål. Derfor er jeg er utroligt glad for at stå her i dag og se, at anlægget kører og leverer de forventede nøgletal både klimamæssigt og økonomisk, fastslår han.

Samarbejde sikrer løsninger i verdensklasse

Den unikke kombination af naturprodukter, der indgår i gas-produktionen og som en avanceret proces i anlægget ender som bio-gødning på markerne medførte også positive reaktioner fra SFs byrådsmedlem Henrik T. Larsen, der deltog i besøget:

-Det er et fantastisk projekt, der indeholder mange positive elementer. Med anlægget har vi opnået store resultater både med at reducere CO2-udslip, sikre grøn omstilling og opnå en ægte cirkulær tænkning. Det beviser, at når vi går sammen og er kreative og innovative, så kan vi lave løsninger i verdensklasse, sagde Henrik T. Larsen, der også glædede sig over, at et enigt byråd har sikret realisering af projektet.

Under besøget fortalte borgmester Niels Hörup, der er formand for Solrød Biogas A/S samtidig om, at næste skridt for selskabet er at formidle erfaringerne fra anlægget i digitale uddannelsesmaterialer til Solrød Kommunes skoleelever.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.