Som en af de første kommuner i landet tog borgerne i Solrød Kommune mandag hul på den nye affaldsordning, som betyder, at alle borgere nu sorterer i ti forskellige affaldstyper ved husstanden. “Den grønne omstilling ligger i høj grad borgerne i Solrød Kommune på sinde, og vi sorterer som aldrig før,” siger borgmester Niels Hörup.

Pap, papir, glas, dåser, mad, plast, restaffald, og farligt affald. Det var de otte affaldstyper, som borgerne i Solrød Kommune sorterede fra den 1. marts 2020, hvor der blev udrullet en helt ny affaldsordning. Fra mandag den 21. juni bliver den affaldsordning udvidet med to nye affaldstyper: tekstiler og fødevarekartoner, som nu bliver husstandsindsamlet.

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale, der betyder, at alle borgere i hele landet skal kunne sortere de ti affaldstyper ved husstanden, så sorteringen af affald bliver ensartet i alle kommuner i landet. Kravet var i første omgang, at fødevarekartoner skal sorteres senest fra 1. juli 2021 og tekstiler skal sorteres senest fra 1. januar 2022, men da mange kommuner ikke kunne leve op til kravene på så kort tid, har flere kommuner fået dispensation, så de to nye affaldstyper skal være indført senest ved udgangen af 2022. Solrød Kommune er dog blandt de kommuner, der allerede nu er klar og er gået i luften med de ti affaldstyper.

At vi kan gå i gang med ordningen allerede nu, skyldes i høj grad det faktum, at vi allerede sidste år indførte en affaldsordning med otte affaldstyper, som borgerne har taget overvældende godt i mod. Borgerne har taget ordningen til sig, og der har resulteret i, at vi har fået løftet genanvendelsesprocenten, som i slutningen af 2020 lå på hele 57 procent. Det er rigtig flot, og det giver os et rigtig godt udgangspunkt for at gøre det endnu bedre ved at udvide med de to nye affaldstyper, som jeg er overbevist om, at borgerne sorterer helt intuitivt efter at have været i gang med affaldssortering i et godt stykke tid,” siger borgmester Niels Hörup.

Solrød Kommune har udarbejdet en ordning, der gør, at borgerne i parcelhuse ikke skal have flere beholdere stående i indkørslen. Fremover skal borgere sortere fødevarekartoner i beholderen til plast og tekstiler skal samles i poser, mens tekstiler i fælles bebyggelser samles ind i en separat beholder.

Det skal være let og ligetil for borgerne at sortere deres affald, så vi kan blive med at løfte genanvendelsesprocenten. Den grønne omstilling ligger i høj grad borgerne i Solrød Kommune på sinde, og vi sorterer som aldrig før. Det er fantastisk at mærke det engagement, og solrødderne kan i den grad være stolte af, vi tænker affald som en ressource, så det kan leve videre i anden form. Vi har hver især et ansvar for at mindske ressourcespildet og passe på klodens begrænsede ressourcer. Vi skal i 2030 genanvende 60 procent af husholdningsaffaldet, og det mål er vi tæt på at nå allerede nu, men vi stopper slet ikke her,” siger Niels Hörup og fortsætter:

Det er en stor opgave, som alle kommuner står overfor med at implementere ti affaldstyper, og vi kan med fordel løfte i fællesskab ved at dele vores viden. Vi har tidligere selv gjort brug af mange andre kommuners erfaringer, som vi har bygget videre på, og nu er det os, der står med ny viden, og den vil vi gerne dele ud af, så andre kommuner kan have gavn af det. Man skal altså ikke tøve med at kontakte os, hvis man vil høre nærmere om vores erfaringer“.

Fakta: Borgere i Solrød Kommune er mestre til at sortere

En analyse af kommunens affaldsordning, som blev rullet ud den 1. marts sidste år, viser, at mængden af borgernes restaffald er halveret, og at genanvendelsesprocenten er steget fra 31,2 procent i 2019 til 57 procent i slutningen af 2020.

Dermed ligger Solrød Kommune allerede over den nationale målsætning om at genanvende 50 procent af danskernes husholdningsaffald senest i 2022 stigende til 55 procent i 2025, 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.