BARNETS STEMME I BYRÅDET – JEG STILLER OP TIL KOMMUNALVALG 2021

Lil Lyrstrand, 35år er kandidat til kommunalvalget 2021 for lokallisten VoresSolrød

Jeg flyttede til Solrød fra storbyen for tre år siden med min familie. Mine forventninger til en lille kommune var og er store. De politiske og økonomiske prioriteringer kalder dog på forandring og nye kræfter i byrådet. Derfor stiller jeg op som Barnets Stemme til kommunalvalget 2021 for lokallisten VoresSolrød. Et stærkt bagland og håbet om en bedre fremtid på børneområdet, er det der motiverer mig. Jeg ønsker at være med til at skabe en god og tillidsfuld dialog om børneområdet i Solrød kommune.

Min motivation for at stille op

Gennem mit engagement i den lokale forældrebevægelse, Hvor er der en voksen Solrød, har jeg har jeg fået bekræftet, at det er tid til forbedring: Solrød skal være den bedste kommune for børn og børnefamilier.

Som del af byrådet vil jeg arbejde for

  • Bedre trivsel, tid og plads til børn
  • Bedre på normeringer og pladsforhold i daginstitutioner
  • Respektfuldt dialog med forældre, pædagogisk personale og interessegrupper

Jeg går også op i andre områder, men lægger mine kræfter, hvor mine erfaringer og kompetencer er stærkest. VoresSolrød er en tværpolitisk liste, med et stærkt kompetencefelt, herunder en økonomichef, ansatte i sundhedssektoren og iværksætter mv. Samme dækker vi mange mærkesager med både erfaringer og viden. Vi vil gøre Solrød til et endnu bedre sted at leve og bo – også for de mindste borgere

Bedre trivsel, tid og plads til børn

Børns trivsel er en kerneværdi for mig. Det er vigtigt at Solrød Kommunes politik er ambitiøs, så løsninger børneområdet først og fremmest tager udgangspunkt i barnets trivsel.
I barndommens værdifulde år lægges kimen til trivsel livet igennem. Desværre ser vi i stigende grad mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk – nationalt såvel som kommunalt – at forebygge og afhjælpe. Daginstitutionsområdet blevet beskåret i en sådan grad, at der siden 1972 er kommet dobbelt så mange børn pr. voksne.
Selvom Solrød overholder de lovbestemte minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver, er der langt fra administrativ skrivebords-beregning til virkeligheden ude på stuerne. Beregninger viser en reel normering på 1:5,7 i vuggestuer og 1:11,3 i børnehaver i Solrød Kommune.

Kvalitet i dagtilbud handler både om at tilstrækkelig plads og antallet af nærværende pædagogisk personale.
En veldrevet kommune som Solrød, kan gøre det bedre for de mindste. Mange børn på for lidt plads giver et højt støjniveau og afbrydelser i leg og udvikling, hvilket forårsager stress til både børn og voksne. Der er altså tale om en ond cirkel, som kan brydes med politisk indsats gerne i et bredt samarbjede i et nyt byråd.

Grundlaget for udvikle er respektfuld dialog.

Det pædagogiske personale gør en kæmpe indsats indenfor de givne rammer, men der er ikke hænder nok til at løfte opgaven og pladsen er for trang.
Jeg vil arbejde ud fra en grundlæggende tillid, til at forældre og pædagogisk personale kan bidrage til udviklingen af institutionerne. Byrådet bør være lydhør over for forældre og pædagogers erfaringer og overfor forskningsbaseret viden om børns trivsel og kvalitet i dagtilbud. Grundlaget for udvikle er respektfuld dialog.

Diversitet i dagtilbud

Alle børn og alle familier er forskellige og det skal afspejles i kommunens politik på børneområdet. Derfor vil jeg kæmpe for et varieret tilbud af dagplejer, vuggestue, børnehave, SFO – store enheder, små enheder, kommunale tilbud, private tilbud, heltid eller deltid. Det skal også være muligt at vælge hjemmepasning eller privat pasning med tilskud.

Diversitet i byrådet

Jeg mener, at byrådet i højere grad bør repræsentere befolkningen i kommunen. Større diversitet kan styrke byrådets evner til at forvalte lovgivning og økonomi, til alles bedste. Min baggrund har betydning for de erfaringer, jeg tager med mig fx som småbørnsforældre.
Nu står kommunalvalget for døren og ved at stemme på mig, er du med til at sætte børnene dagsordenen. Jeg lover dig, at jeg går motiveret og men også ydmygt til den ansvarsfulde opgave, at forvalte politikken for vores alle sammen hverdag.

Kilde: Lil Lyrstrand

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.