Udvalgte elever fra 1.y, 2.z og 3.e på Solrød Gymnasium deltager et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsstudier. Eleverne har starten af april deltaget i et gruppeinterview, hvor emnet var at være ung i det senmoderne samfund både når det gælder uddannelse og fritid.

Projektet er i forlængelse af tidligere forskning omkring danske gymnasieelever, der førte til bogen ”Jeg har brug for et break”, hvor citater fra elever fra Solrød Gymnasium også er brugt. Elevernes entusiastiske deltagen  har både været yderst brugbart for projektet samt for eleverne selv. Forskeren, Lauge Rasmussen fra Center for Ungdomsstudier, mange brugbare udsagn fra eleverne, mens eleverne selv fik et indblik i arbejdet med interview som videnskabelig metode.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar