To elever fra X-klasserne på Uglegårdsskolen har netop gennemført folkeskolens afgangsprøve med et flot resultat, og de skal nu begge videre til 10. klasse.

Hvert år i juni siger skolerne i Solrød farvel til et stort kuld 9. klasser, der efter at have gennemført folkeskolens afgangsprøve kan gå på sommerferie og efterfølgende fortsætte livet på efterskoler, gymnasier, produktionsskoler, erhvervsuddannelser eller med udlandsophold.

Det gælder ikke mindst Uglegårdsskolen, der den 22. juni holdt dimissionsfest for fem almene 9. klasser. Men også elever fra skolens specialklasser X4 og 9.J har gennemført afgangsprøverne – endda med rigtig flotte resultater og en række både 10- og 12-taller.

X-klasserne rummer elever, der fagligt arbejder på lige linje med alle andre, men som på grund af diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom, Autisme eller andre forstyrrelser, ikke trives under normale klasseforhold.

Eleverne i X-klasserne tilbydes undervisning i mindre grupper, hvor undervisningen kan tilpasses den enkelte elev, og hvor lærernormering er sådan, at der ud over den faglige del, kan arbejdes med de personlige og sociale udfordringer.

”På den måde styrkes elevernes selvtillid, selvstændighed og sociale kompetencer, og mulighederne for at arbejde med fagligheden optimeres,” fortæller Lotte Mouritzen, der er lærer for specialklasserne.

”Det er nu fjerde gang, at X-klasserne sender elever til afgangsprøve, og det er også fjerde gang, at de viser, at de på lige fod med alle andre kan arbejde sig frem til og gennemføre afgangsrøverne med strålende resultater. Det kan de godt være rigtig stolte af,” siger hun.

De to elever, der afslutter i år fra X4, skal fortsætte i 10. klasse. Tidligere elever har valgt at fortsætte på gymnasie, HF, tekniske skoler, efterskole, produktionsskole og SOSU-skole.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.