Solrøds erhvervsliv er inde i en god udvikling. Virksomhederne melder om vækst i antallet af arbejdspladser, og antallet af nyetablerede virksomheder stiger. Samtidig oplever kommunen en markant tilstrømning af tilflyttere, og det lover godt for en fortsat stabil vækst i Solrød Kommune i de kommende år.

Erhvervslivet i Solrød Kommune har det godt. Det viser den nye vækstrapport fra Center for VækstAnalyse.

Ifølge rapporten er værdiskabelsen i de lokale virksomheder over de seneste fire år gennemsnitligt steget med 1,8 procent om året. Til sammenligning er værdiskabelsen i alle landets virksomheder kun steget med 0,9 procent om året. Værdiskabelsen måler den merværdi, virksomhederne skaber, og som bruges til aflønning af de ansatte og ejerne samt investeringer i bl.a. maskiner og teknologi.

Det har smittet af på jobskabelsen, som ser rigtig fin ud – særligt de seneste to år, hvor der er skabt 200 nye job i kommunens virksomheder. Et højt tal, når man ser på det totale antal job i kommunen, som er på godt 5.600 arbejdspladser, hvoraf godt 4.000 er enten selvstændige eller arbejder i en privat virksomhed. De 200 nye arbejdspladser svarer til en stigning på 8,5 procent og er faktisk den største stigning blandt alle kommunerne i Region Sjælland.

”Solrød er jo stadig primært en bosætningskommune, men vi har styrket vores fokus på det lokale erhvervsliv, og på den baggrund er jeg rigtig glad for at se en positiv udvikling. Analysen bekræfter også den fornemmelse, jeg fik på sidste uges dialogmøde for lokale virksomheder, hvor optimismen var til at tage at føle på, og der var stor opbakning til kommunens samarbejde med virksomhederne,” siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

Byggeri og erhvervsservice i markant fremgang
I Solrød Kommune er det ligesom i mange af de omkringliggende kommuner særligt bygge- og anlægsvirksomhederne, der har fremgang.  De seneste fem år er beskæftigelsen steget med 31 procent i netop den branche.

En anden branche, som gør det det godt, er erhvervsservice, der indeholder virksomheder, som supporterer andre virksomheder med alt fra revision til vagtselskabsopgaver. De virksomheder er vokset med 19 procent de seneste to år. I alt udgør byggeriet og erhvervsservice 42 procent af beskæftigelsen i Solrød Kommune.

Tilflyttere kan også se potentialet
Ser man på det lokale boligmarked i Solrød, går det også fremad. Der har været en kraftigt stigende omsætning i markedet, og der er generel tilflytning til kommunen. I alt er antallet af borgere i kommunen steget med 700 over de seneste tre år.

”Det er ikke kun vores erhvervsliv, der er i fremgang. Generelt oplever vi, at flere og flere nye borgere kommer til. Det er jo rigtig dejligt, at flere har fået øjnene op for vores kommune og vælger at bosætte sig her. Alt i alt synes jeg, at Solrød Kommune står rigtig godt rustet til at fortsætte de gode takter med et erhvervsliv, der vokser, og en tilstrømning af nye borgere, som kan se, at Solrød er en velfungerende, attraktiv og tryg kommune at bosætte sig i,” siger Niels Hörup.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.