Solrød Kommunes forsøg med at holde informationsmøder for unge i 9. og 10. klasse om ret og pligt i forbindelse med at modtage uddannelseshjælp har ændret de unges holdning til selvforsørgelse.

For mange unge søger om uddannelseshjælp, selvom de kan forsørge sig selv. Derfor har Solrød Kommune startet et innovationsprojekt, hvor en virksomhedskonsulent besøger 9. og 10. klasser og informerer dem om ret og pligt i forbindelse med at modtage uddannelseshjælp.

Håbet er, at flere unge vælger enten uddannelse eller job i stedet for at kontakte Jobcenteret, hvis de på forhånd kender til de krav, der stilles til unge på uddannelseshjælp.

”Vi oplever, at der er en række unge, som enten alene eller sammen med deres forældre kontakter Jobcenteret og ansøger om uddannelseshjælp, når de fylder 18 år. En del af de unge er ressourcestærke unge, der er fuldt i stand til at forsørge sig selv, men alligevel vælger at søge om offentlig forsørgelse. Det er dem, vi gerne vil have fat i med informationsmøderne, og det ser heldigvis ud til, at det lykkes,” siger Ann-Marie Høholt, der er virksomhedskonsulent i Job- og socialcenteret i Solrød Kommune og holder oplæggene ude på skolerne.

Uddannelse og arbejde er vigtigt
Et spørgeskema, som de unge har svaret på, viser faktisk, at de unges holdning til selvforsørgelse rykker sig, når de får informationer om de krav, der stilles til unge på uddannelseshjælp. Godt 76 procent af de unge svarer, at de fik ny viden på møderne, og godt 18 procent af de unge angiver, at de efterfølgende har ændret holdning til offentlig forsørgelse.

De unge giver blandt andet udtryk for, at de har fået større forståelse for, hvor vigtigt det er få en uddannelse eller finde et arbejde, så de ikke er afhængige af offentlig forsørgelse. Desuden er mange af de unge overraskede over, at de skal arbejde i nyttejob 37 timer om ugen for at få uddannelseshjælp, der i øvrigt kun svarer til en SU – et beløb de unge let selv kunne tjene ved ordinært arbejde bare seks timer om ugen.

”Det er dejligt at se, at man med en forholdsvis simpel forebyggende indsats kan nå de unge og ændre deres holdning til offentlig forsørgelse. I en tid, hvor kommunerne skal spare, er det vigtigt, at finde mange forskellige måder at begrænse udgifterne på, og et af midlerne er oplysning, så færre søger offentlig forsørgelse, hvis de faktisk kan klare sig selv,” siger Ann-Marie Høholt.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.