Vil du være leder af Solrøds nye lungekor eller på anden måde hjælpe med at starte det op, så læs mere her.

Forebyggelsesteamet i Solrød Kommune søger en korleder samt frivillige til opstart af et kor for Solrøds borgere med lungesygdom og evt. et andet kor for borgere med hukommelsesproblematikker.

Vi forestiller os, at koret/korene mødes hver anden mandag eftermiddag i kommunens Aktivitets- og Frivillighedscenter med opstart i slutningen af august 2016.

Hvorfor et Lungekor?
Erfaringerne med korsang for mennesker med KOL og andre lungesygdomme viser, at det giver øget velvære, styrker vejrtrækningen og øger humøret. Samtidig har korsangen en social funktion og kan skabe netværk for målgruppen.

Koret er et samarbejde mellem Solrød Kommune og Lungeforeningen. Lungeforeningen støtter blandt andet opstarten af lungekoret med vejledning af korlederen. På landsplan eksisterer der allerede en række lokale lungekor, heriblandt i Køge og Greve kommuner, hvor det er blevet en stor succes.

Korleder
Vi søger bredt efter en egnet korleder. Du kan være pensioneret og lokal eller det modsatte. Som Korleder, forstiller vi os blot, at du:

– Kan spille klaver og har korledererfaring (eksempelvis som musiklærer)
– Er åben for og klar til at undervise den særlige målgruppe og kan tilpasse undervisningen til målgruppens lungekapacitet.

Honorar aftales, men vores udgangspunkt er taksterne for aftenskoleundervisning.

Frivillige
For at støtte op om korlederen og koret i forhold til de sociale aspekter, søger vi udover en korleder også frivillige medhjælpere.

Som frivillig medhjælper, forstiller vi os, at du:

– Selv deltager i koret og støtter op om det, eksempelvis ved at tage godt imod nye medlemmer.
– Medvirker til at koordinere sociale aktivitet for korets medlemmer, såsom julefrokost og andre sammenkomster
– Har sociale kompetencer og formår at få deltagerne til at hygge sig og føle sig godt tilpas.

Kontakt os
Har vi fanget din interesse? Så hører vi meget gerne fra dig.

Du kan sende en mail til forebyggelseskonsulent Louise Leilund på lvl@solrod.dk. Fortæl, hvem du er, og hvorfor du har lyst til at være korleder eller frivillig.

Vi skal have mailen senest den 25. juli 2016. Har du spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte Louise på tlf. 5618 2421 (hun træffes dog ikke i perioden 29. juni til 19. juli).

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.