Borgmester Niels Hörup, rektor på Solrød Gymnasium Bjarne Thams og administrerende direktør i KLAR Forsyning Line Wilchen Hollesen tog tirsdag eftermiddag det første spadestik til Solrøds nye, vigtige klimatilpasningsprojekt og sociale samlingspunkt Kilen. Se billederne her.

Så er arbejdet med Solrøds nye klimatilpasningsanlæg Kilen skudt i gang.

Tirsdag satte borgmester Niels Hörup, rektor på Solrød Gymnasium Bjarne Thams og administrerende direktør i KLAR Forsyning Line Wilchen Hollesen nemlig spaden i jorden på det arealet ved gymnasiet, hvor Kilen om et lille halvt års tid vil ligge færdig som klimatilpasningsprojekt og socialt samlingspunkt i ét.

Kilen skal opmagasinere overskydende regnvand i forbindelse med skybrud og lede det tilbage i regnvandssystemerne, når der igen er plads, men kommer altså samtidig til at fungere som et nyt spændende samlingspunkt.

Billederne fra spadestikket er vedhæftet denne mail.

Fakta om Kilen
Kilen er et såkaldt klimatilpasningsprojekt, der har til formål at rumme regnvand i forbindelse med skybrud.

 Kilen udgør et lavpunkt i området har dermed potentiale til at tilbageholde regnvandet. Området ligger samtidig centralt i Solrød, tæt på rådhus, bibliotek og Solrød Center og lige op til etageboligområder, parcelhuse og ikke mindst Solrød Gymnasium, der desuden ejer arealet.

 Vandet til Kilen kommer fra Elmelyparken, der ligger umiddelbart nord for. I alt vil anlægget kunne rumme 2902 m3 og beskytte oplandet mod en såkaldt 10-års hændelse.

 Kilen består af to regnvandsbassiner, der samtidig kan fungere som aktive samlingspunkter og give plads til nye former for organiserede og uorganiserede aktiviteter. Solrød Gymnasium vil i dagtimerne anvende arealet til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i frikvartererne. Anlægget er dog også tilgængeligt for alle andre, og bassinet længst mod øst rummer basketbane, boldeksperimentarium, cross fit, parkour, tribune og undervisningsfaciliteter, mens det vestlige bassin rummer en regnhave.

 

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.