Når borgere omfattet af Østsjællands Beredskab efter nytår ringer 112, bliver disponeringen af udrykningskøretøjer fremover håndteret af Københavns Brandvæsen. Bestyrelsen bag Østsjælland Beredskab har netop peget på Københavns tilbud som bedst og billigst.

 

Beslutningen er taget efter en grundig vurdering af muligheden for at samle alle kommunerne under en samlet vagtcentral i Region Sjælland, inklusiv de tre kommuner, som traditionelt har hørt under København (Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj). Parallelt har Østsjællands Beredskab undersøgt en tilsvarende løsning i regi af Københavns Brandvæsen, som i forvejen betjener flere af kommunerne i det fælles beredskab. Da der foreløbigt ikke er enighed om en mulig fælles vagtcentral omfattende samtlige kommuner på Sjælland, har bestyrelsen i Østsjællands Beredskab nu besluttet at indgå en treårig kontrakt med København.

”Jeg er rigtig glad for det valg, der er truffet, fordi vi dermed kommer til at indgå i et stort og meget professionelt fagligt miljø. Det helt afgørende er borgernes tryghed, og den oplevelse de får, når de ringer efter hjælp. Og ved at der indgås en midlertidig kontrakt, holder vi samtidig døren åben for alternative løsninger, hvis der senere viser sig et politisk ønske om det,” siger beredskabsdirektør Lars Robetjé.

Målet er desuden at opnå en positiv økonomisk synergieffekt, når der etableres større fælles vagtcentraler.

Fakta:

Østsjællandske Beredskab går i luften pr. 1. oktober og omfatter kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Østsjællands Beredskab skal betjene ca. 319.000 indbyggere. Det samlede beredskab (inkl. Falck) har i dag ca. 116 fuldtidsansatte, omkring 140 deltidsansatte og 200 frivillige. Det samlede årlige budget er i størrelsesordenen 100 mio. kr.

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.