Folkebibliotekerne fremtid males ofte i dystre farver, og over hele landet har der været nedgang i det traditionelle udlån.  Men da der i denne uge blev udtrukket statistik-filer til den nationale biblioteksstatistik, viste det sig at Solrød Bibliotek ganske overraskende har haft stigning i aktiviteten på alle områder.

  • Udlånet af bibliotekets egne materialer er steget med omkring 4 %.
  • Antallet af digitale downloads – ebøger, netlydbøger, film – er fordoblet. Det udgør nu ca. 6 % af bibliotekets samlede udlån.
  • Antallet af aktive lånere (som har brugt biblioteket i 2015) er steget med omkring 7 %.
  • Og besøgstallet er ligeledes steget, nok i høj grad på grund af det nye tilbud om selvbetjent adgang. Hver måned er der over 1000 indlogninger i den ubetjente åbningstid!

 

”Vi er meget glade over fremgangen”, fortæller bibliotekets chef Mona Madsen. ”Økonomien og bemandingen er gået ned i de seneste år, men med effektiviseringer og nytænkning er det heldigvis lykkedes os ikke bare at fastholde, men også at udvide brugerskaren.  Når der i løbet af 2016 kommer en national tilfredshedsundersøgelse på biblioteket, håber vi at tilfredsheden med os også fortsat er i top, ligesom den var ved vores seneste måling i 2010.”

Også det nye initiativ med mulighed for selvorganiserede arrangementer i bibliotekslokalerne er kommet godt fra start med to kunstforedrag i slutningen af 2015.  ”Vi har nyindrettet lokalerne, sådan at der let kan skabes rum til et arrangement for børn eller voksne”, fortæller Mona Madsen. ”Og senest har Folkeoplysningsudvalget bidraget med penge til en transportabel projektor og et lærred, så der også kan indgå billeder i arrangementerne.”

Borgere, som har lyst til at stå for selvorganiserede arrangementer i bibliotekets ubetjente åbningstid, kan søge støtte i en pulje, som administreres af Folkeoplysningsudvalget. Nærmere oplysninger kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside under Fritid og kultur -> Tilskud og støtte.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.