Køge Sygehus har i samarbejde med Køge Kommune etableret Det mobile Sygehuslaboratorium, som ruller hjælpen direkte hjem til sårbare borgere, der nu kan få den rette behandling uden at forlade hjemmet. Målet er tænke helt nyt for at sænke antallet af indlæggelser og skabe endnu bedre behandlingsforløb.

Med det banebrydende mobile laboratorium flytter en del af sygehusets ekspertise nu helt ud til borgerne, og laboratoriet kan indenfor 30 minutter have svar på blodprøver og en lang række andre målinger, som ellers ville kræve en belastende tur på sygehuset.

 

Team med sygeplejerske og bioanalytiker

– Laboratoriebussen er indrettet med det mest moderne udstyr og er bemandet med en bioanalytiker fra sygehuset og en sygeplejerske fra kommunen, fortæller idémanden, ledende overlæge Pierre Bouchelouche, Klinisk Biokemisk Afdeling fra Køge Sygehus.

– Det mobile laboratorium holder ved borgerens hjem – måske på et plejehjem. Mens sygeplejersken undersøger patienten, bliver prøverne analyseret af bioanalytikeren.

 

Indlæggelse eller behandling i hjemmet?

Når prøvesvaret er klar – inden for 30 minutter – kan der i samarbejde mellem egen læge, sygehuset og kommunens akutteam lægges en plan for det videre forløb. Er der behov for en indlæggelse eller kan behandlingen ske i eget hjem?

 

Sygeplejersken kan på stedet gå i gang med at tage hånd om patienten og har for eksempel kompetence til at lægge drop til væske eller medicin, forklarer Pierre Bouchelouche.

Målgruppen er sårbare ældre, der lider af medicinske sygdomme som urinvejsinfektioner, lungesygdommen KOL, væskemangel, diarré, forstoppelse og infektioner.

 

Den bedste behandling, hvor borgeren er

Ideen med at flytte laboratoriet helt ud i patientens hjem er et led i ambitionen om mere sammenhængende patientforløb med borgeren i centrum.

 

– Jeg er glad for, at vi nu får mulighed for at sænke antallet af indlæggelser. Vi ved, at især ældre mennesker dårligt tåler at ryge ind og ud af hospitalet. Med Det mobile Sygehuslaboratorium er vi med til at sikre borgerne den bedste behandling der, hvor de er, og nøjes med indlæggelser, når det drejer sig om meget specialiseret behandling, siger Dora Olsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune.

 

Effektivt samarbejde på tværs

Flere ældre borgere og større sygehuse kræver anderledes organisering og mere samarbejde på tværs af fagligheder. Anne Christensen, der er sygeplejerske i det rullende laboratorium, skal være med til at sikre samarbejdet mellem laboratoriet, sygehuset og kommunens akutteam. Hun tror på, at den nye tilgang vil give borgerne en endnu bedre behandling.

 

– Med meget korte indlæggelser og et større behov for opfølgning, sygepleje og rehabilitering vil fremtidens patientforløb se helt anderledes ud. Det er afgørende, at vi får flyttet sygehusenes ekspertise ud i borgerens eget hjem, og det er afgørende, at vi får et meget tættere samarbejde før, under og efter indlæggelsen, siger Anne Christensen.

 

Vi flytter grænser

Sygehusdirektør Henrik Villadsen ser et stort potentiale i at flytte grænserne for behandling og samarbejde mellem sygehus og kommune.

– Igennem de sidste 30 år har der været en markant reduktion i indlæggelsestiden for medicinske patienter. Det er blevet muligt med bedre akutte og ambulante tilbud og udbygning af hjemmeplejen i kommunalt regi. Hvis vi skal skabe endnu bedre behandlingsforløb, er der behov for at gøre noget radikalt anderledes, der kræver afprøvning af nye metoder. Det mobile Sygehuslaboratorium er et interessant forsøg i den retning, siger Henrik Villadsen

 

Det mobile Sygehuslaboratorium præsenteres første gang ved den officielle indvielse fredag 28. august og kører ud til Køge-borgerne fra 1. september som et to-årigt projekt.

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.