Sidste års nytårsdøgn bød på det højeste antal fyrværkeri-ulykker med børn og unge under 15 år i 7 år. Langt over halvdelen af børnene havde selv antændt fyrværkeriet. Derfor opfordrer Børneulykkesfonden forældre til at opstille nogle klare regler for hvem, hvor, hvornår og hvordan man fyrer krudt af, når det nye år skal skydes ind.

Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital indsamler ulykkesstatistik fra alle sygehuse i Danmark for nytårsdøgnet. Sidste års tal viser, at 81 børn under 15 år måtte en tur på skadestuen som følge af fyrværkeriskader. Det er det højeste antal i 7 år.

”Sidste nytår bød helt overordnet set på mange fyrværkeri-ulykker, både blandt børn og voksne. Blandt børnene var det særligt de 9-14 årige, som var udsatte, og vi kan se, at i størstedelen af tilfældene havde barnet selv antændt fyrværkeriet,” siger Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden, som opfordrer til, at forældre sætter klare regler for brugen af fyrværkeri og samtidig viser sig som gode forbilleder.

”Børn og unge i denne aldersgruppe forstår ikke altid faren ved fyrværkeri, og at det skal behandles med stor respekt. Derfor bør optændingen overlades til de voksne. Vi anbefaler, at forældre sørger for at være de gode rollemodeller for deres egne såvel som for andres børn, når det nye år skal skydes ind,” siger hun.

Antallet af fyrværkeri-ulykker blandt børn og unge under 15 år svarer til en fjerdedel af de i alt 328 personer, der kom til skade med fyrværkeri, da 2015 blev skudt ind. I mere end hvert tiende tilfælde af børneulykkerne var der tale om en alvorlig ulykke.

Husk briller og snusfornuften

 En ny undersøgelse blandt danske forældre, som Epinion har lavet på vegne af Børneulykkesfonden, viser at næsten alle børn ifølge deres forældre har beskyttelsesbriller på nytårsaften. Dog mener Overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital, at der stadig bør sættes mere ind over for børn og unges brug af beskyttelsesbriller. Opfordringen skal ses i lyset af, at hver femte fyrværkeriulykke blandt børn og unge under 15 år sidste år var en øjenskade.

”Det kan ikke siges tydeligt nok, hvor vigtigt det er, at alle har beskyttelsesbriller på, når de færdes ude, hvor der skydes fyrværkeri af. Vi ser desværre stadig en del fyrværkeri-ulykker, hvor barnet ikke har haft beskyttelsesbriller på,” udtaler overlæge Jens Lauritsen og tilføjer:

”Synsskader kan følge børnene og have betydning for livskvaliteten igennem resten af livet. Derfor hører de til de mere alvorlige ulykker. Det er derfor vigtigt, at børnene nytårsaften er udstyret med sikkerhedsbriller såvel som forsigtighed, fornuft og de fem fyrværkeriråd, uanset om de er tilskuer eller selv antænder fyrværkeriet.”

Fakta-ark om fyrværkeri-ulykker med børn

Børneulykkesfondens fyrværkeri-undersøgelse[1]:

96 pct. af forældre svarer, at deres børn bruger sikkerhedsbriller nytårsaften.
5 ud af 6 forældre (86 pct.) svarer, at de bruger sikkerhedsbriller nytårsaften.

Hvert tredje barn (37 pct.) får lov til antænde fyrværkeri uden opsyn.
92 pct. af børn i aldersgruppen 3-9 år får ikke lov til at antænde fyrværkeri uden opsyn nytårsaften.

Undersøgelsen er gennemført for Børneulykkesfonden af Epinion. Der er gennemført 812 CAWI-interviews med danske forældre i alderen 18-65 år, som har børn i alderen 3-17 år i perioden 18. – 30. november 2015.

Skadestatistik nytårsdøgnet 2014/15[2]:

81 fyrværkeri-ulykker med børn under 15 år på landsplan ved seneste nytårsdøgn (2014/15). Det er en stigning på 23 pct ift. året før.
Tallet for fyrværkeri-ulykker med børn under 15 år i nytårsdøgnet 2014/15 er det højeste i 7 år.
Børneulykker udgjorde 25 pct. af alle fyrværkeri-ulykker ved seneste nytårsdøgn.

17 tilfælde af øjenskader (21,0 pct.).
27 tilfælde af håndskader (33,3 pct.).

I 1 ud af 8 tilfælde (11,8 pct.) var der tale om en alvorlig ulykke.
I 6 ud af 10 tilfælde (59,3 pct.) havde barnet selv antændt fyrværkeriet.
I 6 ud af 10 tilfælde (58,5 pct.) havde barnet ikke anvendt sikkerhedsbriller.

Raketter var den mest repræsenterede produktgruppe blandt børneulykkerne. Raketter var involveret i 33 (41 pct.) af børneulykkerne.
Ulovligt fyrværkeri var involveret i 6 (7 pct.) af børneulykkerne.

 

Børneulykker fordelt på region:
Region Hovedstaden: 23 (28,4 pct.)
Region Syddanmark: 22 (27,2 pct.)
Region Midtjylland: 17 (21,0 pct.)
Region Sjælland: 16 (19,8 pct.)
Region Nordjylland: 3 (3,7 pct.)

Skadestatistik nytårsdøgnet de sidste 20 år[3]:

I alt er der sket 1829 fyrværker-ulykker med børn under 15 år gennem de seneste 20 år.

I alt er der sket 668 fyrværker-ulykker med børn under 15 år gennem de seneste 10 år.

Raketter var den mest repræsenterede produktgruppe blandt børneulykkerne. Raketter var involveret i 400 (21,9 pct.) af børneulykkerne. Heksehyl var den næststørste gruppe, heraf 392 (21,4 pct.).

Ulovligt fyrværkeri var involveret i 286 (15,6 pct.) af børneulykkerne.

I 1 ud af 8 tilfælde (12,0 pct.) var der tale om en alvorlig ulykke.
I halvdelen af tilfældene (49,1 pct.) havde barnet selv antændt fyrværkeriet.

397 tilfælde af øjenskader (21,7 pct.).
652 tilfælde af håndskader (35,6 pct.).

Om Børneulykkesfonden

 

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 165.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.

 

Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

 

Børneulykkesfonden blev stiftet i 2008 af Codan Forsikring og Odense Universitetshospital (H.C. Andersen Børnehospital og Ulykkes Analyse Gruppen). Begge parter har en interesse og et gensidigt engagement til børn og børns sikkerhed, som danner grundlag for stiftelsen af fonden.

 

Deltag i debatten

Del.

Kommentarer er lukket.