69 procent af de borgere, som har deltaget i Solrød Kommunes Jobklub i et 10 ugers forløb, er ude på arbejdsmarkedet igen.

De seneste seks måneder har alle langtidsledige i Solrød Kommune kunnet deltage i et nyt 10 ugers forløb i den såkaldte Jobklub, som blandt andet via undervisning og samarbejde med en virksomhedskonsulent og jobcoach skal gøre den enkelte bedre rustet til jobsøgning.

Og Jobklubben har vist sig at være en succes. Ikke mindst for Alaine Thorslev, der en dag mødte spontant op på Solrød Kommunes Beskæftigelsescenter med en stor kage. Der er nemlig tradition for at give kage, når man er kommet i arbejde, og da Alaine blev mødt af en medarbejder, som spurgte, om kagen mon betød det, hun troede, den betød, så kunne Alaine bekræfte: hun var kommet i arbejde igen.

Fik motivation og selvtillid tilbage

Selvtilliden var ellers ikke stor, da Alaine Thorslev i februar 2016 mødte op til 14 dages workshop for at få opdateret CV og ansøgning. Alaine havde mistet troen på sig selv, og sagde:

”Jeg kommer aldrig i arbejde igen. Hvem kan bruge en kvinde sidst i 50’erne med et års ledighed bag sig?”

Men disse ord skulle vise sig ikke at være sande. For efter workshoppen fortsatte Alaine i Beskæftigelsescenterets Jobklub, og her fik hun lagt sin jobstrategi og blev coachet via individuelle samtaler og dialog med de øvrige kursister. Det gav den motivation, som i sidste ende blev den væsentligste årsag til Alaines succes.

 ”Jeg begyndte at tro på mig selv og fik mod på at sætte strøm til min jobsøgning. Det er hårdt at være jobsøgende gennem længere tid, men mit forløb ved Beskæftigelsescenteret gav mig tro på, at jeg igen kunne blive en succes, og det var med til at genskabe min professionelle arbejdsmarkedsidentitet,” siger hun.

7 ud af 10 i arbejde efter Jobklub

Alaines succes er langt fra den eneste. En opgørelse fra maj 2016 viser, at 69 procent af de borgere, som deltager i Jobklubben, efter 10 ugers forløb kommer ud på arbejdsmarkedet – primært i ordinært job og sekundært i løntilskud og praktik.

Nina Karlson, som er koordinator i Beskæftigelsescentret, fortæller, at forventningen er, at op imod 90 procent af borgerne er i beskæftigelse ved næste måling om tre måneder.

Jannie Asklund, som er leder af den aktive beskæftigelsesindsats, fortæller, at der er mange årsager til Beskæftigelsescenterets succes:

”Vi har mange dygtige medarbejdere med alsidige kompetencer, og vi arbejder meget med at møde kursisterne i øjnehøjde og med en tro på, at den enkelte kan komme tilbage til arbejdsmarkedet igen,” siger hun.

Nina Karlson fortæller, at der på jobsøgnings/jobklub-forløbene altid arbejdes fokuseret med motivation, så borgerne genfinde troen på sig selv og får boostet deres jobsøgning.

”Vi oplever, at borgerne genfinder troen på deres egne kompetencer og får dem bragt i spil i en ny jobsammenhæng. Samtidig fokuserer vi meget på selvledelse, og på den måde lykkes vi i samarbejde med borgerne med at skabe forandringer og nå målene,” siger hun.

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.