Mandag den 22. Oktober 2018, kl. 19.00 i GULE HAL, Strandpromenaden 1 i Køge

Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark arbejdede i sommeren 2018 på højtryk med udgravningen af et
velbevaret skibsvrag fra anden halvdel af 1500-årene. Vraget dukkede op i forbindelse med udgravning til
Pension Danmarks nye boligbyggeri i Søndre Havns området i Køge.

Skibet forliste og gik på grund ved den daværende kyst ved indsejlingen til havnen, men da kystlinien siden
middelalderen har flyttet sig mod øst, lå vraget nu på tørt land. Arkæologerne er netop nu gået i gang med
anden fase af undersøgelserne, nemlig undersøgelse og dokumentation af den store mængde skibstømmer og ikke mindst udtagning af prøver til de mange forskellige undersøgelser, der bliver en del af fortællingen om skuden fra Køge.

Foredraget bliver en fortælling med mange spor; historien om det på mange måder usædvanlige skib og
dets forlis, om de mange forskellige kilder til viden, skibet rummede og hvad de fortæller om samtidens
skibsbyggeri, handelsruter og netværk, og om nogle af de genstande, vi fandt i vraget.

FOREDRAGET afholdes af museumsinspektør Annemette Kjærgård, Museum Sydøstdanmark, der også er
projektleder af Køge-Kyst udgravningerne.

Alle er velkomne.

Foredraget er gratis for medlemmer af Orlogsskibet Hummerens Venner.
For ikke-medlemmer er entréen 50 kr.

Arrangør: ORLOGSSKIBET HUMMERENS VENNER – www.hummerensvenner.dk

Deltag i debatten
Del.