Socialdemokratiet står bag budgetaftalen i Solrød Kommune for 2019. Det er et godt og solidt velfærdsbudget med tydelige Socialdemokratiske aftryk.

Aftalen indeholder et kvalitetsløft på børne- og ungeområdet, og det er vi naturligvis tilfredse med, selvom vi havde håbet, at der havde været vilje hos de øvrige partier til, at få hævet kvaliteten yderligere. Derfor er det vigtigt, at vi har fået skrevet ind i aftalen, at vi skal drøfte et fortsat kvalitetsløft af børne- og ungeområdet til næste år. Det har samtidig været afgørende for os, at der er afsat 36 millioner kroner til daginstitutionsbyggeri, så vi fortsat overholder pasningsgarantien.

Men det var ærgerligt, at der ikke kunne opnås enighed om at sænke forældrebetalingen på børnepasning. Forældrebetalingen er for dyr i forvejen, og vi mener ikke, at børnefamilierne per automatik skal betale endnu mere, fordi vi velmenende politikere hæver kvaliteten.

Vi gik til forhandlingerne med et ønske om en inventarpulje til folkeskolerne, så det bliver muligt at udskifte udtjente borde og stole. Derfor er det vigtigt, at der er afsat 2 millioner kroner til den pulje.

Vi er stolte over, at vores valgkampsønske om genindførelse af rengøring hver anden uge er blevet indfriet. Det er vigtigt, at vi holder fokus på, at alle har ret til en værdig alderdom, derfor er det dejligt, at det nu undersøges, hvordan vi får hjulpet de ensomme ældre, som gerne vil deltage i vores fællesskaber.

I valgkampen lovede vi at give kulturen et løft. Derfor har det været afgørende for os, at der blev afsat 5 millioner kroner til kulturfaciliteter på biblioteket. Det er en betydelig investering, der skal understøtte kulturoplevelser på tværs af alle aldre og på tværs af foreninger og borgere.

I valgkampen lovede vi at støtte etablering af ”Havets Hus”. Derfor er det dejligt, at vi også kan sætte et flueben her. Projektet lever nu videre som ”Strandens Hus”, og placeres for enden af Østre Strandvej. Huset skal, udover at indeholde vandsports foreningernes faciliteter, være samlingssted for alle borgere med en restaurant eller café som understøttende akse.

Det er aftalt, at boligpolitikken skal have et eftersyn. I Socialdemokratiet er vi optagede af, at der bygges flere boliger til seniorer og ældre, så der bliver et reelt alternativ for de aldersgrupper der føler, at villaen er blevet for stor. Det vil være sund fornuft, hvis vi får flere boligtyper og flere boliger i en mindre boligstørrelse, der passer til menneskets forskellige livsfaser. Vi skal samtidig passe på, at vi ikke får udviklet en by, hvor almindelige lønmodtagere som mureren, sygeplejersken, skolelæreren eller politibetjenten ikke har råd til at bo. Derfor vil vi fortsætte vores arbejde med at sikre, at nyudviklede byområder skal indeholde 25% almene boliger.

Kilde: Jonas Ring Madsen

Deltag i debatten
Del.