Noget kunne tyde på det.

Vi er mange der stiller spørgsmålet, hvorfra kommer ønsket om at ændre på lokalplan 316.2, som har været grundlaget for bevarelse af miljø og trivsel i vores område.

I 2013 rettede byrådsmedlem Hans Odder skriftlig henvendelse til borgmesteren. I henvendelsen skriver Hans Odder,  at han finder,  at vi er underkastet restriktioner på strandsiden som virker diskriminerende og for borgerne helt uforståelige. (Hans Odder var i 2013 formand for Solrød Strands Grundejerforening).

På den baggrund besluttede økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. august 2013, at der skulle forberedes en sag med vurdering af ønsket om en tilretning af den  gældende lokalplan. Den kommunale administration fremlagde så den 24. marts 2014 en skitse til eventuelle ændringer i vores lokalplan 316.2  og udvalget besluttede, at revidere lokalplanen i overensstemmelse med skitsen, idet udvalget samtidig bestemte, at administrationen forinden videre behandling i Byrådet skulle afholde et møde med Solrød Strands Grundejerforening med henblik på at inddrage foreningens ønsker i forhold til lokalplanen. Dette møde blev holdt i april 2015 med Grundejerforeningens nye formand Jens Bang Liebst, og i fortsættelse af dette møde fremsendte grundejerforeningen den 28. juni 2015 sin omfattende ”opfattelser og opfordringer vedrørende revidering af lokalplan 316.2” blandt andet indeholdende ændringer, som vil kunne forringe  forholdene for mange grundejere ved smalle veje med små grunde.

Det ses ikke umiddelbart i dette sagsforløb at Solrød Strands Grundejerforening på sine generalforsamlinger i 2012, 2013, 2014 og 2015 på dagsordenen har haft et punkt, som har omhandlet denne væsentlige sag. Sagen er kommet pludseligt for os der bor der, derfor mit spørgsmål – også til Byrådet, er vi taget på sengen?

med venlig hilsen
Niels Bayer Jensen
Birkevej 13
Solrød Strand

Svar fra Hans Odder: http://www.viborher.dk/solrodportalen/et-svar-til-niels-bayer-jensen-vedr-ny-lokalplan-for-strandomraadet/

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.