Solen og de splinternye studenterhuer stråler om kap i ugen op til årets sommerferie. De dugfriske STX- og HF-studenter fra Solrød Gymnasium fylder både på skolen og i bybilledet, og nu skal afslutningen af deres gymnasiale uddannelse fejres med maner.

Den første lange del af studenternes uddannelse er forløbet som normalt i HF og STX. De har tilegnet sig viden og kompetencer fra en lang række fællesfag, og har derudover kunnet tone deres uddannelse efter deres interesse ved valg af forskellige fagpakker eller studieretninger. Nogle har arbejdet med bio- og robotteknologi, mens andre har dyrket sprog, samfundsforståelse eller musik. Nogle har arbejdet kreativt med billedkunst, mediefag og drama, mens andre har fokuseret på idræt, fysik eller innovation, og alle har udviklet deres kompetencer indenfor dansk, matematik, engelsk, religion og historie.

Livet på en gymnasial uddannelse handler selvfølgelig også om studieture, fester og en lang række udvalg og frivillige tilbud, man kan engagere sig i – udover klassefællesskabet. Årets studenter har både været med til at videreføre og videreudvikle stolte traditioner og nye tiltag: Der er blevet fedtet med kager på lærerværelset op til de farverige idrætsdage, spillet hyggeskak og danset lanciers i stiveste puds. Og alle disse ting har sammen med undervisningen heldigvis levet sit almindelige og dannende liv blandt eleverne -lige til karantænen sendte alle elever og lærere hjem midt i marts.

Karantænen har betydet, at denne årgang har fået en ekstra træning i omstillingsparathed og virtuelle studieteknikker. Det har både været på godt og ondt, men der var ingen valgmuligheder, så uddannelserne skulle afsluttes på bedst mulig måde efter forholdene. Og det er de blevet! Elever, lærere og ledelse har sammen og i rekordfart afprøvet og udviklet undervisningsformer, der først levede op til karantænen og efterhånden til afstandskravene.

Denne særlige slutspurt kræver også andre rammer for fejringen af studenternes eksamener, men de skal fejres. Både festligt og højtideligt og heldigvis med fysisk nærvær. HF’erne afsluttede deres sidste eksamen i ugen inden sommerferien med at tage huen på, mens alle STX-eleverne fik overleveret deres eksamensgennemsnit med tillykke fra lærer og ledelse ved en nyskabt huebegivenhed.

Selve dimissionen kunne desværre ikke gennemføres samlet, da der så vil være for mange mennesker ved én begivenhed, og derfor blev eleverne fejret klassevis. Det gav mulighed for en mere personlig afslutning mellem elever, klasse, pårørende, lærere og skole. Her blev talt med store, kærlige ord. De store smil matchede de hvide huer, og de smukke unge mennesker blev med stolte blikke sendt videre ud i livet og at forfølge hver deres drømme.

Kilde: Solrød Gymnasium

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.