I skal være nysgerrige og spørge løs her på aftenens uddannelsesmesse Tjek på Fremtiden og verden går ikke under fordi I endnu ikke er sikre på hvad I vil, var budskabet fra skoleudvalgsformand Mads Andersen, Køge, der åbnede UUV’s uddannelsesmesse Tjek på Fremtiden, i en fyldt fællessal på Køge Handelsskole/ Campus Køge.

Mads Andersen var med kort varsel trådt til i stedet for Mikkel Lundemann fra byrådet i Stevns, der måtte meldte forfald på grund af et presserende møde. Med sin unge alder blev det til mange gode råd og humoristiske betragtninger fra en yngre, der endnu kunne huske uddannelsesvalget efter skolen og samtalerne med UUV vejlederen, til de mange unge afgangselever og deres forældre.

Programkoordinator Kirsten Rubæk Olsen fra UUV sammen med Mads Andersen der åbnende dette års Tjek på Fremtiden.

Der er de to hovedveje efter skolen, der overvejende præsenteres i aften. Vil I have mere teoretisk undervisning som de forskellige gymnasiale retninger tilbyder, eller har I brug for en uddannelse hvor praktik og teori veksler, som det gør på en erhvervsuddannelse/ EUX? Spurgte Mads Andersen og fortsatte ”Der hersker nogle steder den fejlagtige opfattelse, at der fra en erhvervsuddannelse ikke er de samme karrieremuligheder, som fra en gymnasial uddannelse, det er simpelthen ikke rigtigt” slog Mads Andersen fast inden han åbne uddannelsesmessen og sendte de unge og deres forældre rundt til de mange stande i fællessalen og til infobaserne hvor der var 3 x ½ times information om de mange uddannelsestilbud i Køge Handelsskoles mange klasselokaler.

Mads Andersen fik en orientering om den nye FGU – forberedende grunduddannelse – der ser dagens lys fra august 2019. Her ved Solrød Produktionsskoles stand

Foruden de mange uddannelser var også transport-og logistikvirksomheden Leman fra Greve på banen med uddannelsestilbud som speditør, sammen andre virksomheder som politiet, forsvaret, industriteknikeruddannelsen og mange andre, som havde tilbud om uddannelse og job til de mange unge afgangselever.

Det var en tilfreds programkoordinator Kirsten Rubæk Olsen, der ved slutningen af uddannelsesmessen kunne se tilbage på et velbesøgt arrangement, og glæde sig over den store opbakning fra forældrene, som havde ledsaget deres børn til aftenens Tjek på Fremtiden. ”Forældrene er gode sparringspartnere til de unge når uddannelsesvalget skal træffes, der skal ikke presses på, men der skal åbnes op for nysgerrigheden og udsigten til mulighederne, der igen skal kombineres med indsigten i den ungens ”hvem er jeg” når valget skal træffes, og her er forældrene gode sparringspartnere” sluttede en tilfreds Kristen Rubæk Olsen, der til dagligt er vejleder i UUV.

Tjek: www.tjekpaafremtiden.dk

Kilde: UUV Køge Bugt

Deltag i debatten
Del.