Skyldig eller ikke skyldig?

Her kan du læse og ansøge om at blive nævning og domsmand – også kaldet for lægdommer.

I Danmark er der tradition for, at almindelige borgere optræder som domsmænd og nævninge i visse straffesager, hvor de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme.

Nævninge og domsmænd kaldes som en samlet betegnelse for lægdommere, og de udvælges blandt helt almindelige borgere, som har ansøgt om at blive lægdommere.

Hvis du har lyst til at være lægdommer, så kan du nu ansøge om at komme på den grundliste, som Østre Landsret udvælger lægdommerne efter.

Du skal være opmærksom på, at man som lægdommer bliver valgt for en 4-årig periode, som næste gang løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Du skal søge om at blive lægdommer via Solrød Kommune, og herefter vælger et grundlisteudvalg i kommunen ud fra ansøgningerne 74 personer, som udgør den grundliste, der bliver sendt til Østre Landsret.

Hvem kan blive lægdommer?

Nævninge og domsmænd kaldes som en samlet betegnelse for lægdommere og skal afspejle befolkningen bredt i form af begge køn, forskellige aldersgrupper, uddannelse, beskæftigelse og etnisk oprindelse.

Der er dog enkelte krav, du skal opfylde for at blive lægdommer i Solrød Kommune:

  • Du skal bo i Solrød Kommune
  • Du skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog.
  • Du skal have en ren straffeattest.
  • Du må ikke fylde 80 år, inden den fireårige periode udløber.
  • Du må ikke have en mental eller legemlig svaghed, der gør dig ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Har du et af følgende erhverv, kan du ikke være lægdommer:

  • Du må ikke være advokat, advokatfuldmægtig eller minister
  • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
  • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Du kan læse mere på domstolen.dk

Godt at vide om det at være lægdommer

Hvis du er interesseret i at være lægdommer, er det vigtigt, at du tænker over, at det er et meget stort ansvar at være med til at dømme andre mennesker.

Du skal samtidig vide, at hvis du bliver udpeget som lægdommer, kan du som udgangspunkt ikke takke nej til opgaven, da det er et borgerligt ombud og dermed en borgerpligt at være lægdommer – der er derfor også mødepligt.

Som lægdommer bliver man udpeget for en fireårig periode, hvor man i gennemsnit er lægdommer fire gange i løbet af et år.

Sådan bliver du lægdommer

For at blive lægdommer skal du optages på en grundliste i Solrød Kommune. Den grundliste sender Solrød Kommune videre til Østre Landsret, som ved lodtrækning sammensætter den endelige liste over lægdommere.

I Solrød Kommune skal vi bruge 74 borgere på vores grundliste i 2019.

Hvis der kommer flere ansøgere end de nødvendige, vil et grundlisteudvalg, som er udpeget af byrådet, udvælge blandt de interessede, så listen bliver så repræsentativ som muligt.

Bliver du udvalgt som nævning eller domsmand, er du forpligtet til at påtage dig opgaven i hele perioden.

Ønsker du at blive optaget på grundlisten i Solrød Kommune, skal du søge via dette link

Vi skal senest modtage din ansøgning den 20. februar 2019, og du vil modtage en bekræftigelse fra os på, at din ansøgning er gået igennem.

Hvis du bliver udvalgt til at være lægdommer, får du besked af Østre Landsret – formentlig i sensommeren 2019. Du får kun besked, hvis du bliver udvalgt.

SE video på Youtube https://youtu.be/WDuWvxk-K9M

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.