Solrød Kommune reparerer asfalt og trafiksikrer to rundkørsler på Solrød Strandvej.

I henhold til Trafikplan 2016-20, er enkelte af rundkørslerne på strandvejen udpeget som uheldsbelastede kryds. I den anledning blev der i 2017 afsat midler til at forbedre trafiksikkerheden for særligt cyklister i rundkørslerne Solrød Strandvej / Solrød Byvej og Solrød Strandvej / Vestre Strandvej. Arbejdet, der skal udføres, er en mere sikker adskillelse af trafikanterne og hastighedsdæmpende overkørbare arealer ved midterøen.

I forlængelse af disse arbejder vil der også på strandvejen blive udført garanti-reparationer af en del asfalt på strækningen fra Duevej til Vestre Strandvej. Arbejdet vil foregå periodevis på alle de fire rundkørsler på denne strækning. Der udføres ligeledes en garanti-reparation ved strandvejens krydsning med Cordozavej.

Arbejderne skal udføres i uge 25, 26 og 27. Der afspærres periodevis på mindre strækninger for at sikre at nogle arbejder skal udføres i en bestemt rækkefølge.

Der opsættes omkørselsskilte på de pågældende steder, og vi vil gerne opfordre til søge andre ruter i perioden, såfremt man ikke har ærinde i området.

Vi beklager de gener som er forbundet med de nødvendige arbejder på strandvejen.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.