Solrød Kommune bruger teambuilding til at forebygge ungdomskriminalitet og booste skolelever positivt samtidig med, at de får redskaber til at klare svære situationer i hverdagen.

Samarbejde, shelter-byggeri i skoven og kæmpe store børnesmil går hånd i hånd, når SSP i Solrød afholder teambuilding-dage. De sidste to år har SSP Solrød arbejdet målrettet med teambuilding for elever helt nede fra 2. klasse og op til 10Solrød for at forebygge ungdomskriminalitet og styrke elevernes selvværd.

“Vi ved fra forskning, at generel trivsel – som fx at have det godt i sin klasse og med sine klassekammerater – gør, at det er mindre sandsynligt, at børnene senere hen laver kriminalitet. Samtidig er teambuilding-dagene anledning til, at jeg møder rigtig mange børn, og hvis de senere i deres liv kommer ud for udfordringer, så har de mødt mig før, og det er en stor hjælp,” siger Bo Juul Andersen, SSP konsulent hos UngSolrød.

Han har det seneste år gennemført 15 teambuilding-dage for skoleklasser samt nogle større teambuilding-events med flere klasser samlet i fx kalkgraven og ved Mosede Fort, hvor Solrød Produktionsskole er en god samarbejdspartner, der hjælper til med både øvelser og maden. Her handler det om at have fokus på det positive, at hjælpe og løfte hinanden, og at det er ok at begå fejl.

Og det er dage, hvor eleverne både hygger sig og samtidig bliver bedre rustet til hverdagens udfordringer.

“Mange af eleverne spørger: “Hvornår skal vi det igen?” Og samtidig har de fx lært at bruge hinanden og samarbejde, når de står over for en svær situation i hverdagen,” siger Bo Juul Andersen, som samtidig understreger, at teambuildings-dagene også er lærerige for lærerne:

“Lærerne kan observere eleverne, imens de laver samarbejdsøvelserne, og her bliver lærerne nogle gange lidt overraskede over, hvordan børnene reagerer. Det kan fx godt være den stille pige, der taler meget,” siger Bo Juul Andersen, hvis kalender for næste skoleår allerede nu er godt booket op med dage med fokus på samarbejde og positiv boosting af eleverne.

Ud over teambuilding-dagene, så arbejder SSP også med hjælperelationer for eleverne i hverdagen fx i form af legepatruljer og elevmæglere, hvor de store elever hjælper de mindre, hvis der opstår konflikter i frikvartererne.

Yderligere information
SSP Solrød: 40415234

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.