Minder valgkampen ikke utroligt meget om valgkampen for 4, 8 og 12 år siden?

Man kan undres over at vi ikke allerede har de perfekte daginstitutioner, skoler og plejehjem! Men alle indhentes af virkeligheden og selv om politikere aldrig skal, eller kan, udstede garantier, garanterer jeg(!), at om 4 år, skal vi igennem emnerne igen.

Og det er også 100% sikkert, at om fire år er vi kommet nærmere, en konflikt med de fysiske love. For, i vækstens hellige navn, har vi inddraget endnu mere landbrugsareal til byer og infrastruktur.

Regionens råstofreserver (bl.a. grus), er om 5 valgkampe opbrugte, altså når dine nyfødte er 20 år gamle, og det gælder jo ikke kun lokale råstoffer, men også flere af naturens grundstoffer, der indgår i produktionen. At tænke i nye baner bliver nødvendigt.

Det er ikke nok at dine børn kommer gennem barndommen uden mén, hvis deres livsvilkår som voksne ikke tilgodeses.

Balance i ‘naturfysikken’ er alfa og omega for børnenes fremtidsmuligheder. Langsigtet bæredygtighed, på alle niveauer, er vigtigere end kortsigtet fokus.

Jeg ønsker alle en god udvikling.

Kilde: DF Erik Larsholt Kandidat Region Sjælland

 

Deltag i debatten
Del.